Podpora
Dokumentace

Pokročilá cenová pravidla

Cenová pravidla vám umožňují dynamicky měnit ceny vašich schůzek na základě mnoha různých faktorů. Díky tomu můžete vytvořit jakýkoli model oceňování, který si jen lze představit, například:

 • Zvýšit ceny o 50 procent během víkendů
 • Zaokrouhlit na nejbližších 50 Kč a přidat 20 Kč, pokud je schůzka kratší než 1 hodina
 • Přidat hodnotu na základě výběru z rozevírací nabídky nebo vlastního formuláře
 • Naúčtovat zálohu předem ve výši 10 procent v případě rezervace více než jeden měsíc v předstihu
Kvůli velkému množství možností, které cenová pravidla nabízejí, může být jejich nastavení poněkud složitější. V části Nastavení cen se můžete podívat, jestli neexistuje jednodušší způsob.

Nastavení cenových pravidel

 1. Nastavení cenových pravidel se liší podle typu rozvrhu:

  • Zdrojový rozvrh

   V Zdrojovém typu rozvrhu vyberte v části Cena na záložce Zdroje možnost: Závisí na datu, délce nebo zdroji a poté klikněte na Uložit změny.

  • Kapacitní rozvrh

   V případě Kapacitního typu rozvrhu vyberte v části Cena na záložce Zdroje možnost: Přidejte pole ceny do dialogu „vytvoření nového slotu“ a poté klikněte na Uložit změny.

  • Servisní rozvrh

   K aktivaci cenových pravidel nejsou nutné žádné další kroky. Aby se ceny zobrazovaly v seznamu služeb, je zapotřebí explicitně označit možnost: Zobrazit sloupec s cenou v seznamech dole na záložce Služby a poté kliknout na Uložit změny.

 2. Přejděte zpět do záložky Zdroje (nebo Služby). Poté klikněte na Nastavit ceny a přejděte na stránku nastavení.
 3. Nastavení základní ceny

  Základní cena je výchozí cena rezervace před uplatněním případných cenových pravidel. Způsob nastavení základní ceny se liší podle typu rozvrh:

  • Zdrojový rozvrh

   V horní části stránky s nastavením cenových pravidel můžete nastavit základní cenu. Ve výchozím nastavení platí tato cena na jednu rezervaci. Můžete si rovněž zvolit základní cenu na jednotku času (minuta, půl hodina, den apod.). Například můžete účtovat 150 Kč za půlhodinu na rezervaci.

  • Kapacitní rozvrh

   V horní části stránky s nastavením cenových pravidel můžete nastavit výchozí základní cenu za jednotlivé sloty. Tato základní cena platí za jednu rezervaci. V případě potřeby můžete výchozí základní cenu za slot při vytváření či editaci slotu upravit.

  • Servisní rozvrh

   U servisních rozvrhů má každá služba svou vlastní základní cenu. Základní cenu za službu je možné nastavit při vytváření či úpravě dané služby.

 4. Přidat cenová pravidla

  Nová cenová pravidla lze vytvořit na stránce nastavení v části „Vytvořit pravidlo pro oceňování“ tímto způsobem:

  1. Nejprve vyberte akci, která se má u dané ceny provést. Například „Navýšit cenu o“.
  2. V závislosti na akci, kterou jste vybrali, se může zobrazit pole, kam budete vyzváni k zadání dalších informací. U možnosti „Navýšit cenu o“ se zobrazí pole k zadání množství.
  3. Dále zadejte podmínky, za kterých se má tato akce provést. Například „Pokud den v týdnu je sobota nebo neděle“. Akce se provede, pouze pokud jsou splněny všechny podmínky. Pokud neurčíte žádné podmínky, akce se provede pokaždé.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit změny dole na obrazovce.
  5. Cenové pravidlo se nyní zobrazí v horní části stránky v části „Cenová pravidla“. Cenová pravidla jsou vyhodnocována v pořadí shora dolů. Jejich pořadí lze měnit jednoduše přetažením na požadované místo v seznamu.
  Příklad vytvoření cenového pravidla
Jakmile nastavíte nějaké cenové pravidlo, na záložce Přehled na stránce Nastavení se vám zobrazí odkaz „Nastavit ceny“, abyste se příště na obrazovku pro nastavení s cenovými pravidly dostali rychleji.

„Cena za položku“ versus „Celková cena“

V kontextu cenových pravidel mají termíny „cena“ a „celkem“ velmi specifický význam:

 • Pokud pracujete se Zdrojovým rozvrhem, „cena“ znamená cenu za zvolenou jednotku (za rezervaci, za minutu, za hodinu apod.), zatímco „celkem“ se přičítá jednou za každou rezervaci. Například: Pokud je „cena“ 60 Kč za hodinu a „celkem“ 100 Kč, u rezervace na 2 hodiny bude konečná cena 2 × 60 Kč + 10 Kč = 220 Kč.
 • Pokud používáte Kapacitní rozvrh, „cena“ znamená cenu za rezervaci ve stejném slotu (nazývaném rovněž kvantita), zatímco „celkem“ se přičítá jednou za rezervaci. Například: Pokud je „cena“ 5, množství „3“ a „celkem“ je 10 Kč, bude konečná cena 3 × 50 Kč + 100 Kč = 250 Kč.
 • Pokud používáte Servisní rozvrh, mezi těmito dvěma termíny se nerozlišuje.

U rezervací s opakováním se každé opakování počítá jako samostatná rezervace. To znamená, že bude ke každému opakování přidáno celkem. Toto „celkem“ může být pro každou rezervaci odlišné.

Dělení času

Pokud používáte cenu za časovou jednotku u zdrojového rozvrhu, může být výpočet ceny poněkud složitější, když schůzka zasahuje do několika časových období, pro která platí různá cenová pravidla. Jako příklad uvažujme situaci, kdy chceme, aby víkendové rezervace byly za dvojnásobnou cenu oproti ostatním rezervacím. Při vytvoření rezervace, která obsahuje jeden víkendový den a jeden pracovní den, systém použije vyšší cenu správně pouze pro víkendový den. Tyto výpočty mohou být poněkud složité, pokud pro různá překrývající se období platí několik různých pravidel.

Při použití jednotné ceny za celou rezervaci se použije pouze cena vypočítaná podle času začátku a dělení času se nepoužije. Podobně se zohlední pouze čas začátku u slotů v kapacitním rozvrhu a schůzek v servisním rozvrhu.

Zastavit pravidla pro oceňování

Akce „Zastavit pravidla pro oceňování“ vám umožňuje přeskočit všechna následující pravidla za odpovídajících podmínek. To se může hodit, chcete-li například aplikovat sadu pravidel pouze o víkendu a přeskočit je ve všech ostatních časových obdobích.

Pole formuláře

Můžete rovněž přidávat ceny z přizpůsobitelného pole nebo připojeného formuláře, který uživatel vyplní během rezervace.

 • Použití ceny z vlastního pole

  V cenových pravidlech přidejte jednu z akcí: „Přidat pole k ceně“ a „Přidat pole k ceně celkem“. Tyto možnosti se zobrazí, pouze pokud máte vlastní pole nastavena v rozvrhu. (Viz Přizpůsobitelná pole.) Chcete-li nastavit vlastní pole, jednoduše uveďte cenu pro danou možnost. Například: „Ručníky navíc 5 $“. Pokud si uživatel zvolí tuto možnost, přičte se 5 $. Můžete rovněž zadat procentuální hodnotu, například „Přineste si své vlastní surfovací prkno: −20 %“

  Podrobné pokyny k nastavení rozevírací nabídky s cenami viz Tipy a triky

 • Použití cen z přiloženého formuláře

  Chcete-li přidávat ceny z přiloženého formuláře, přijdete k cenovým pravidlům akci „Přidat formulář“. Tato možnost se zobrazí, pouze pokud je k rozvrhu připojený formulář. (Viz Přidávání vlastních formulářů.) Pro přidání ceny na formulář přejděte do nastavení formuláře na záložce Design. Poté zadejte složené závorky { } s požadovanou cenou do pole s možností. Například:
  Sauna navíc +Kč 10 {Kč10} nebo Místnost s výhledem Kč40[view]{Kč40}.

  Tyto ceny se přičtou k ceně celkem. (Viz „Cena za položku“ versus „Celková cena“.) Případně můžete přidat množství k ceně vložením # za cenu. Například: Sauna navíc +Kč10 {Kč10#}, může znamenat 10 Kč za hodinu pro čas v sauně navíc.

  Cena uvedená mezi { } se na formuláři nezobrazí. Pokud chcete cenu zobrazit, přidejte ji i do textu před složenými závorkami.

Skupiny uživatelů

Je možné vytvářet skupiny uživatelů a přiřazovat k nim uživatele. Pokud vytvoříte alespoň jednu skupinu, objeví se nový druh podmínky: …skupina uživatele je. Tato podmínka vám umožňuje omezit cenové pravidlo na konkrétní skupinu. Tuto možnost můžete využít ke snížení ceny pro osoby v určité skupině, nebo navýšení ceny pro osoby, kteří nepatří do žádné skupiny.

Nastavit jako nedostupné

Akce „Nastavit jako nedostupné“ vám umožňuje zakázat rezervaci za určitých podmínek. Například: „Nastavit jako nedostupné, pokud … doba do začátku je kratší než 1:00:00“ (méně než 1 den)

To se může hodit, například pokud mohou rezervace o víkendu provádět pouze prémiové skupiny uživatelů. Nebo můžete nastavit hodinu jako nedostupnou, pokud se do ní do 2 dnů před konáním nikdo nepřihlásil. Upozorňujeme, že uživatelé tuto možnost uvidí pouze jako „nedostupnou“. Vysvětlení její nedostupnosti bude pak na vás, například pomocí vlastní zprávy nad rozvrhem.

Zálohy

Cenová pravidla lze rovněž využít k nastavení záloh. To znamená, že je uživateli předložena celková cena, ale předem je požádán pouze o zaplacení zálohy, přičemž zbytek doplatí později. Upozorňujeme, že systém nezajišťuje výběr zbývající částky. Bude třeba, abyste si jej zajistili sami. K dispozici máte akce k nastavení zálohy v podobě pevně stanovené částky nebo procenta celkové ceny.