Podpora
Dokumentace

Nastavení slev a promo akcí

Je několik způsobů, jak poskytovat slevy a provádět promo akce. Od jednorázových slev pro jednotlivé klienty až po přijímání kuponů jako součást promo kampaně. Pomocí pravidel oceňování lze implementovat širokou škálu slev závisejících na čase, například víkendové slevy nebo slevy pro určitá období. Účinný způsob, jak zlepšit věrnost zákazníků, je také prodej zlevněných balíčků kreditů.

Slevy pro jednotlivé klienty

Jednotlivým klientům můžete v podstatě nabídnout jeden z dvou typů slev: jednorázová sleva nebo permanentní sleva. Zatímco jednorázová sleva funguje pro on-line platby i pro platby kreditem, permanentní slevy fungují pouze pro on-line platby. Jednorázové slevy můžete také klientům nabídnout jako formu refundace.

Poskytnutí jednorázové slevy

Abyste mohli nabídnout jednorázovou slevu, je zapotřebí mít aktivovaný kreditní systém. To lze provést v „Nastavení plateb“. Více informací naleznete v sekci o kreditním systému.
 1. V Ovládacím panelu klikněte na pravé straně v sekci „Uživatelé“ na Uživatel správa
 2. Najděte požadovaného uživatele, buď vybráním ze seznamu nebo pomocí funkce pro vyhledávání, a klikněte na ikonu „upravit“ vpravo od údajů uživatele
 3. Slevu přičtěte k hodnotě, která je v poli pro stav kreditu. Sleva je uvedena ve stejných jednotkách jako stávající kredit, tj. v lokální měně nebo jako počet kreditů
  Jednorázová sleva
  Pokud například chcete klientovi s aktuálním stavem kreditu 400 Kč poskytnout slevu ve výši 200 Kč, změňte hodnotu v poli pro kredit ze 400 Kč na 600 Kč (= stávající kredit 400 Kč + sleva 200 Kč). Analogicky, pokud klienti platí v kreditech a chcete někomu dát 2 kredity za zmeškanou vyučovací hodinu, stačí tuto hodnotu jednoduše přičíst ke stávajícímu stavu kreditů, např. současný stav 8 kreditů + refundace 2 kredity = 10 kreditů
 4. Klikněte na Změnit uživatel

Poskytnutí permanentní slevy

 1. Abyste mohli některým klientům poskytnout permanentní slevu, musíte nejprve přidat do uživatelských profilů pole pro dohled. V Ovládacím panelu klikněte na pravé straně v sekci „Uživatelé“ na Nastavení přístupu
 2. Najděte část Chcete použít pole pro dohled (supervizi)? a změňte nastavení z „N/A“ na „Skryté“ nebo „Viditelné“. Potom pole pojmenujte, například Permanentní sleva. Pokud nastavíte „Viditelné“, bude se pole uživatelům zobrazovat, ale nebudou mít možnost ho měnit
  Pole pro dohled
 3. Klikněte na Uložit změny. Dostanete se zpět na Ovládací panel
 4. V Ovládacím panelu klikněte na pravé straně v sekci „Uživatelé“ na Uživatel správa
 5. Najděte požadovaného uživatele, buď vybráním ze seznamu nebo pomocí funkce pro vyhledávání, a klikněte na ikonu „upravit“ vpravo od údajů uživatele
 6. Přejděte na pole pro dohled, najdete jej pod jménem, které jste mu dali v kroku 2
 7. Zadejte –x%, kde x je sleva v procentech. Upozorňujeme, že sleva se v tomto případě odečte pouze na obrazovce pro provedení platby; pokud uživatel rezervaci zaplatí kreditem, sleva se neuplatní
  Permanentní sleva

Zlevněné balíčky kreditů

Účinný způsob, jak zlepšit věrnost zákazníků, je prodej zlevněných balíčků kreditů. Stačí v obchodu vystavit alespoň jeden takový balíček. Buď můžete jednoduše upravit stávající ceny, nebo můžete do obchodu přidat jeden nebo více dalších produktů.

Jak přidat do obchodu nový zlevněný balíček kreditů

 1. Za předpokladu, že máte již v obchodu vytvořené nějaké položky pro kterýkoliv z rozvrhů, přejděte do Ovládacího panelu a v sekci Aplikace vyberte možnost Nastavení e-shopu. Tím se dostanete na stránku Nastavení e-shopu
 2. Klikněte na Nový výrobek a vyplňte zobrazený formulář. Předpokládejme například, že chcete vytvořit balíček 10 kreditů „9+1“. Každý kredit stojí samostatně 100 Kč, ale celý balíček má stát 900 Kč. V takovém případě zadejte do pole pro cenu 900,00 a do pole pro hodnotu kreditu zadejte 10
  Zlevněný balíček kreditů
 3. Klikněte na Vytvořte produkt

Slevy závisející na čase

Pomocí pravidel oceňování lze implementovat širokou škálu slev závisejících na čase, například víkendovou slevu nebo slevu pro určité období. Nastavení slev závisejících na čase je úplně stejné jako používání pravidel oceňování pro vypočítávané ceny. Na příkladu níže vidíte, jak použít pravidla oceňování pro implementaci víkendové slevy či přirážky.

Příklad: Nastavení víkendové slevy nebo přirážky

Předpokládejme, že máte k dispozici 3 místnosti, které lze využít pro jednání, svatby, oslavy atd. Od pondělí do pátku si lze pronajmout místnost 1 za 1 500 Kč/hod, zatímco místnost 2 a 3 stojí 1 000 Kč/hod. O víkendu se však cena místnosti zvedne na 2 000 Kč/hod, zatímco cena místností 2 a 3 je zlevněna o 10 %. Implementace takovéhoto plánu oceňování vyžaduje čtyři pravidla oceňování, jak je zobrazeno níže.

Sleva závisející na čase

Promo kupony

Kupony (nebo vouchery) mohou představovat efektivní způsob poskytování slev v rámci on-line a/nebo off-line reklamní kampaně. Systém SuperSaaS lze snadno nastavit tak, aby během procesu rezervace dokázal přijímat kupony. Systém automaticky kontroluje, zda je zvýhodněná nabídka platná pro konkrétní rezervaci, a zaznamenává použití jednotlivých kódů. Také v SuperSaaS můžete vygenerovat dávku kuponů (na jedno použití), které pak lze použít například pro weby s denními zvýhodněnými akcemi jako je Groupon nebo LivingSocial.

Nastavení promo akce

 1. Abyste mohli pracovat s promo akcemi, musíte nejprve přidat pole do dialogu pro novou rezervaci, kam se bude kód kuponu („promo kód“) ukládat. Na stránce Nastavení požadovaného rozvrhu klikněte na kartu Zpracovat
 2. V sekci Jaké informace by měl uživatel zadávat do rezervace? klikněte na první ze dvou odkazů Upravit napravo od pole Další textové pole
  Další textové pole
 3. Na obrazovce „Editovat volitelné pole“ proveďte následující změny:

  • Do pole „Název přidaného pole“ zadejte něco jako Kód kuponu
  • Vyberte Volitelné. Pokud má být zadání kódu kuponu povinné pro vytvoření rezervace, vyberte Povinné
  • Označte Toto pole obsahuje kód kupónu
  • V sekci „Typ prvku“ vyberte Textové pole (jedna řádka)
  • Klikněte na Uložit změny. Tím se vrátíte na stránku Nastavení
  Editovat volitelné pole
 4. Na stránce Konfigurace na kartě Přehled klikněte na odkaz Nastavení promo akce vedle pole Cena. Tento odkaz je vidět, pouze pokud rozvrh obsahuje pole pro kupon
 5. Na stránce „Promo akce – vouchery“ přidejte novou promo akci/kupon kliknutím na tlačítko Nová promo akce
 1. V pop-up okně, které se objeví, zadejte kód kuponu, který chcete pro tuto promo akci použít. Můžete použít jakoukoliv kombinaci čísel, písmen a mezer. V kódu se nerozlišují velká a malá písmena
 2. Ostatní pole pop-up okna jsou volitelná. Do pole Popis můžete zadat poznámku pro sebe, klienti ji neuvidí. Také zde můžete použít „magické slovo“, které omezí, na co lze kupon použít (viz níže).
Pop-up okno Nová Promo akce

Pokud chcete, aby promo akce platila pouze pro konkrétní rozvrh, zdroj, předmět nebo službu, zadejte do pole Popis magické slovo $limit xxx. Promo akce pak bude platit, pouze když se v názvu rozvrhu nebo v názvu zdroje, služby, slotu nebo v umístění slotu (podle typu rozvrhu) objeví „xxx“. Ve zdrojovém rozvrhu můžete magické slovo použít i k omezení promo akce pouze pro konkrétní volbu z výběru délky (pokud je to povoleno). Pokud používáte výběr délky a v možnostech používáte hranaté závorky, použije se klauzule $limit pouze pro hodnotu v závorkách.

Více slov za sebou lze specifikovat nahrazením mezer za podtržítka. Pokud například chcete, aby promo akce platila pouze pro „Úvodní kurz“, použijte $limit Úvodní_kurz (rozlišují se velká a malá písmena). U jedné promo akce můžete použít i více klauzulí $limit – například pro omezení názvu slotu i jeho umístění.

 1. Pole Platná od/do lze použít pro definování platnosti kuponů. Kupony lze použít pouze pro rezervace vytvořené v tomto rozmezí dat. Rezervace samotné však mohou být mimo toto rozmezí dat. Rozmezí dat rezervací lze omezit také, stačí vyplnit jiná dvě pole níže nadepsaná jako Může být použito pouze pro rezervace mezi. Můžete tak například vytvořit kupon, který je platný pouze pro akci v určitý den

  Kromě dne může pole pro datum obsahovat i čas. Platnost či použití kuponu tedy lze omezit na určité časové okno. Pokud například do polí Platná od/do zadáte 23.1.2024 09:00 a 23.1.2024 18:00, bude vytvořen kupon, který lze použít pouze v pracovní době 23. ledna, 2024. Dále také, pokud zadáte do obou polí čas, vytvoříte tak kupon, který je platný každý den v určitém časovém oknu. Můžete tak vytvořit například kupon typu „Happy Hour“

  Pokud nechcete, aby systém některý z limitů ověřoval, nechte jeho pole jednoduše prázdné. Pokud například vynecháte pole Platná od/do, bude promo akce platná stále – na dobu použití kuponu se nebudou vztahovat žádná omezen

 2. Možnosti v sekci „Použitelné“ slouží pro určení, jak lze kupon použít. Na prvním řádku můžete definovat, jak často lze kupon použít – neomezeně, jednou, nebo x krát. Mezi kupony použitelnými „jednou“ a „1krát“ je nepatrný rozdíl. Kupon použitelný „jednou“ lze totiž použít pro opakující se rezervaci, a lze ho tedy použít pro několik datumů najednou (za předpokladu, že máte povolené opakující se rezervace). Pokud je však použitelnost kuponu nastavená na „1krát“, systém nepovolí použití kuponu více než 1krát, včetně opakování. Kupon označený jako „1krát“ se tedy v rámci opakující se rezervace použije pouze na první rezervaci

  V dalších označovacích polích lze použití kuponů dále omezit. První možnost omezí použití kuponu na jedno použití pro každého uživatele. Druhá možnost omezí použití kuponu pouze na nové uživatele a jejich první rezervaci. Poslední možnost slouží pro vytváření kuponů, které mohou používat pouze superuživatelé a administrátoři.

  Jak již bylo uvedeno v kroku 8, dvě pole označená jako Může být použito pouze pro rezervace mezi omezí použití kuponu pouze na rezervace mezi určitými daty / v určitém časovém oknu

  Nakonec jsou zde také označovací pole se jmény dnů v týdnu. Po jejich zatržení lze kupon použít pouze pro rezervace ve zvolených dnech. Pokud například označíte pouze pole So a Ne, výsledný kupon bude možné použít pouze pro víkendové rezervace

 3. Pole Sleva při použití kuponu automaticky uplatní slevu – jako procentní slevu nebo jako pevnou částku. Pro vytvoření kuponu, který uživateli umožní získat rezervaci zdarma (proces platby bude úplně vynechán), zadejte slevu 100 %. Pokud chcete vytvořit kupon, který uživateli neposkytne slevu, ale poskytne mu nějaký jiný bonus, který je vyřizován mimo systém SuperSaaS, nastavte slevu na 0 %
 4. Po kliknutí na tlačítko Vytvořte promo akce se v seznamu dostupných promo akci zobrazí i nově vytvořená promo akce. Neplatné promo akce / kódy kuponů jsou zobrazeny šedě – jsou to expirované kupony nebo kupony pro jedno použití, které již byly použity

Vytváření několika kuponů najednou

Pro vytvoření několika kuponů najednou se stejným nastavením platnosti a použitelnosti existuje v systému speciální nástroj. Je užitečný například u speciálních nabídek přes Groupon nebo LivingSocial, kde potřebujete dávku kuponů pro jedno použití, kdy každý kupon má jiný kód a lze jej uplatnit pouze jednou.

Dávku kuponů pro jedno použití sice můžete použít jako dárkové poukázky, je však lepší použít pro tento účel speciální funkci pro dárkové poukázky v PayPalu. Je to z toho důvodu, že v SuperSaaS zatím nelze kupony prodávat. Více informací o dárkových poukázkách naleznete v dokumentaci PayPalu.

 1. Na stránce Nastavení vyberte kartu Přehled a klikněte na odkaz Nastavení promo akce u pole Cena. Odkaz je vidět, pouze pokud rozvrh již obsahuje pole pro kupon
 2. Na stránce „Promo akce – vouchery“ přidejte novou promo akci/kupon kliknutím na tlačítko Nová promo akce
 1. U pole Kód klikněte na odkaz Vložit seznam. Objeví se pole s textem, kam můžete zadat seznam čísel kuponů – obvykle však budete čísla nejspíš kopírovat z jiného programu, například z Excelu. Všechny možnosti a omezení, které definujete pod polem s kódy, se budou vztahovat ke všem kuponům
 2. Po kliknutí na tlačítko Vytvořte promo akce se nově vytvořené kupony zobrazí v seznamu promo akcí
Několik promo akcí
Jakmile máte vytvořeno větší množství promo akcí, zobrazí se vedle tlačítka Nová promo akce i odkaz Hromadné smazání…. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí tři možnosti: Smazat všechny kódy, Smazat použité kódy a Smazat expirované kódy. Upozorňujeme, že smazáním kuponů nejsou ovlivněny rezervace vytvořené za použití těchto kuponů.

Otestování procesu rezervace s kupony

Jakmile je promo akce nastavená, doporučujeme vyzkoušet, zda proces rezervace s kupony funguje, jak má. Uvědomte si, že možnosti „Může být použita pouze jednou na uživatel“ a „Může být použita pouze u první rezervace“ lze použít, pouze pokud jste přihlášeni jako uživatel (nebo za uživatele jednáte).

Pokud není žádný kupon použit, proces rezervace by neměl být vůbec ovlivněn. Pokud je však použit platný kupon se slevou, a zároveň je aktivní platební systém, může to proces rezervace ovlivnit. Sleva je odečtena od celkové ceny a, pokud už nezbývá nic k zaplacení, proces platby se přeskočí a rezervace je označena jako „Zaplacená kuponem“. Pokud je hodnota kuponu vyšší než celková částka, zbytek hodnoty kuponu propadne. Zbytek procesu rezervace proběhne normálně – pokud má uživatel nějaký kredit, použije se kredit, a pokud již nezbývá nic k zaplacení, je rezervace označena jako „Zaplaceno kreditem“. Pokud zbývá něco k platbě, je uživatel přesměrován na stránku pro provedení platby a po zaplacení se rezervace označí jako „Zaplacená“.

Upozorňujeme, že pokud uživatelům umožňujete vytváření opakujících se rezervací, kupon se použije pro každou rezervaci v sérii, i když je označen jako použitelný pouze „jednou“. Pokud to takto nechcete, můžete u kuponu nastavit použitelnost „1krát“ – kupon pak bude použitelný opravdu pouze pro jednu rezervaci. U kuponu, který lze používat neomezeně krát, se sleva odečítá od celkové částky, tj. od součtu cen všech rezervací.

Na stránce „Promo akce – vouchery“ se ve sloupci „Použité“ zobrazuje počet jednotlivých rezervací vytvořených s použitím daného kódu kuponu. Například u kuponu pro jedno použití, který byl použit na rezervaci se třemi opakováními, bude zobrazeno „3“.
Pokud má uživatel nastavenou permanentní slevu, má kupon přednost, a to i v případě, že má kupon nižší nebo nulovou slevu.

Jakmile uživatel vytvoří rezervaci pomocí kódu kuponu, nemá již možnost kupon změnit, a stejně tak nemůže ani přidat slevu k již existující rezervaci. Pokud uživatelům umožňujete rušit rezervace, mohou celou rezervaci zrušit a kupon se v takovém případě opět označí jako „nepoužitý“. Jako superuživatel nebo administrátor můžete pole „kód kuponu“ kdykoliv měnit. Pokud z pole „kód kuponu“ smažete kód, bude příslušný kupon opět označen jako „nepoužitý“. Výjimkou je automatické mazání rezervací, které lze nastavit na stránce „Informace o využití“. Odstranění provedená tímto nástrojem neovlivňují statistiky použití kuponů.

Zkontrolujte, že lidé nemohou rušit rezervace v minulosti, protože jinak mohou používat kupony opakovaně. Toto nastavení naleznete na stránce s konfigurací rozvrhu – vyberte záložku Zpracovat a zkontrolujte, že pole Jak dlouho předem může uživatel přidat nebo změnit své rezervace? NENÍ nastaveno na nulu. „0“ znamená, že klienti mohou měnit rezervace i v minulosti.