Podpora
Dokumentace

Změna vzhledu vašeho rozvrhu

SuperSaaS nabízí spoustu možností přizpůsobení vzhledu vašeho rozvrhu. Ty zahrnují různé možnosti od rozměrů vašeho rozvrhu a formátu času po obsah různých systémových vzkazů a barvy jednotlivých prvků rozvrhu a UI.

Zatímco některá nastavení vzhledu se vztahují k jednotlivým rozvrhům, ostatní ovlivňují každý rozvrh v účtu. V této části budou probrána podobná nastavení na úrovni rozvrhu a účtu. Nastavení související s účtem budou zdůrazněna jako taková.

Úprava zobrazení a jejich proporcí

Rozvrh poskytuje různá „zobrazení“, způsoby, jak prohlížet rozvrh, jako jsou zobrazení kalendáře podle dne, týdne či měsíce nebo seznamu dostupných prostorů. Můžete změnit, která zobrazení by měla být k dispozici koncovému uživateli, a nakonfigurovat různá nastavení, například velikost.

Přizpůsobení vzkazů a oznámení

Většinu generovaných vzkazů, které jsou zobrazeny v rámci procesu registrace, rezervace a/nebo platby, lze nahradit vlastními přizpůsobenými vzkazy. Totéž platí pro obsah oznámení a připomínek prostřednictvím e-mailu a SMS. Téměř všechny zprávy mohou obsahovat tzv. „proměnné“, což jsou „kouzelná slova“, která jsou automaticky nahrazována nějakou dynamickou hodnotou při generování vzkazu.

Změna zobrazení rozvrhu

Vizuální vzhled rozvrhu a celé uživatelské rozhraní (UI) lze konfigurovat samostatně. Paletu barev rozvrhu můžete změnit výběrem jiného barevného schématu nebo výběrem vlastní barvy pro každý z jednotlivých prvků kalendáře. Na úrovni účtu můžete udělat něco podobného s barvami UI. Vzhled záhlaví a zápatí se také konfiguruje na úrovni účtu.

Obecná nastavení

Na úrovni účtu můžete změnit výchozí formát data a času, stejně jako časovou zónu a výchozí jazyk. Dokonce můžete změnit výraz, který systém používá, aby pro vaše uživatele používal něco vhodnějšího, například „studenti“.