Podpora
Dokumentace

Práce s formuláři

Formulář přidaný do procesu registrace nebo rezervace umí od uživatelů, kteří on-line rozvrh rezervací navštíví, sbírat další informace. Jakmile formuláře zpracujete, můžete je smazat, nebo je ponechat pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Tato data lze také stáhnout a používat v jiných aplikacích, jako jsou například CRM systémy.

Přístup k formulářům

Nehledě na to, jestli byly formuláře odeslány v rámci procesu rezervace nebo samostatně, je přehled všech odeslaných formulářů k dispozici v sekci Dohled. Formulář, který byl odeslán jako část jiného procesu on-line rezervačního rozvrhu, bude obsahovat přímý odkaz na relevantní část procesu. Po kliknutí na ikonu formuláře u jakéhokoliv formuláře se zobrazí jeho zestručněná verze. Malé pop-up okno, které se zobrazí, bude obsahovat odkazy pro smazání formuláře a jeho úpravu v úplné verzi.

Přehled odeslaných formulářů

Mazání formulářů

Jakmile nějaký formulář odstraníte, je přesunut do koše. Koš si můžete zobrazit přes odkaz Zobrazit koš nad tabulkou. Formuláře lze z koše obnovovat, stačí kliknout na ikonu formuláře – – a v pop-up okně, které se zobrazí, potom na Obnovit formulář.

Pokud je formulář navázán na jiný objekt, například na rezervaci, pak po smazání rezervace bude automaticky odstraněn i formulář. Pokud dojde k obnovení rezervace, bude automaticky obnoven i navázaný formulář. U opakujících se rezervací může být jeden formulář navázán na více objektů. V takovém případě dojde k přesunutí formuláře do koše pouze tehdy, když jsou smazány všechny příslušné rezervace. Po týdnu se položky z koše automaticky smažou nadobro.

Přehled formulářů v koši

Stahování formulářů

V sekci Dohled lze všechny formuláře stáhnout tak, že kliknete na ikonu v záhlaví tabulky a potom vyberete typ souboru – CSV, XLS nebo XML. Pokud je formulář připojen k procesu registrace, lze jej také stáhnout i jako součást údajů o uživatelích pomocí funkce Export v on-line rezervačním rozvrhu. Analogicky, pokud je formulář připojen k procesu rezervace, jsou jeho data obsažena v údajích o rezervacích, které si lze stáhnout funkcí Dohled > Ke stažení.

Ukládání formulářů

Celkový počet vyplněných formulářů a povolený počet pro váš tarif (měsíční i celkový) je zobrazený v Informace o využití. Na této stránce můžete také pomocí nastavení pro automatické mazání mazat již nepotřebné formuláře. Mazání starých položek podle těchto nastavení probíhá jednou denně.

Informace o využití