Dokumentace

Nastavení zpracovatele plateb

SuperSaaS pro platby za rezervace a nákupy v obchodu s kredity podporuje několik zpracovatelů plateb. Ve výchozím nastavení se jako zpracovatel plateb použije PayPal. Pro PayPal není třeba žádné speciální nastavení – systém bude předpokládat, že je e-mailová adresa administrátora totožná s PayPal účtem.

Podle návodu níže můžete přidat jednu nebo více platebních bran a volitelně lze také ze zpracovatelů plateb odstranit PayPal. Konfigurace se provádí tlačítkem „Nastavení plateb“ v levém horním rohu pole „Vzkaz který se zobrazuje v horní části stránky eshopu“ nebo umístěním magického slova $gateway do pole zprávy.

Změna výchozí platební brány PayPal

Platební brána PayPal je ve výchozím nastavení povolená. Pokud chcete použít jinou platební bránu, může být lepší PayPal deaktivovat. To lze provést následujícím kódem:

$gateway{nopaypal}

Ve výchozím nastavení systém předpokládá, že je e-mailová adresa administrátora propojena s PayPal účtem. Pomocí následujícího magického slova však systému můžete dát pokyn, aby používal jinou e-mailovou adresu:

$gateway{paypal email@example.com}

Pokud přidáte několik příkazů $gateway, aktivuje se více platebních bran. Pokud je k dispozici více platebních bran, uživatel bude mít možnost si zvolit, kterou chce použít.

Přidání platební brány Stripe

Stripe

Na stránce podpory naleznete úplnou nápovědu ke Stripe.

Stripe aktuálně podporuje platby ve více než 100 měnách a pro přijímání plateb od zákazníků jej mohou použít společnosti registrované ve zhruba dvou desítkách zemí. Stripe bude zákazníkům účtovat v měně, kterou máte nastavenou na stránce „Nastavení plateb“.

V účtu Stripe přejděte do sekce „API“. V sekci „API Keys“ („API klíče“) naleznete dva klíče – „Publishable“ („zveřejnitelný“) a „Secret“ („tajný“) – a další dva si můžete zapnout pomocí přepínače „View Test Data“ („zobrazit testovací data“) nalevo. Testovací klíče se používají pro simulaci plateb bez skutečných přesunů peněz a ostré klíče jsou pro přijímání plateb od zákazníků.

Stripe účet můžete se SuperSaaS účtem propojit kliknutím na tlačítko „Payment Gateways“ („platební brány“) v poli „Vzkaz který se zobrazuje v horní části stránky eshopu“ nebo přidáním následujícího kódu na stránce Nastavení plateb. Nezapomeňte ukázkové API klíče nahradit vašimi skutečnými API klíči, aby se Stripe zobrazil jako způsob platby na stránce pro provedení platby:

$gateway{stripe sk_test_1234 pk_test_1234 sk_live_1234 pk_live_1234}
API klíče Stripe

Pro otestování Stripe klikněte na účtu SuperSaaS do „Nastavení plateb“ a přepněte na „Testovací mód“. Mějte na paměti, že zapnutím „Testovacího módu“ dojde k přepnutí všech nastavených zpracovatelů plateb do testovacího módu. Po úspěšném provedení první platby se můžete podívat na „Stripe Dashboard“ („ovládací panel Stripe“) v testovacím módu („Test Mode“). Pokud se platba objeví v sekci „Payments“, můžete testovací mód („Test Mode“) vypnout a můžete Stripe přepnout do ostrého režimu („Live Mode“).

Přidání platební brány ePay

ePay

Tento návod je dostupný také v dánštině

ePay je dánský zpracovatel plateb, který podporuje několik způsobů platby, mezi nimi i Dankort. Pokud již máte účet ePay, můžete bránu ePay přidat pomocí následující syntaxe:

$gateway{epay 123456}

Místo „123456“ uveďte ID obchodníka („merchant ID“), které jste od ePay obdrželi. Dále budete muset přidat doménu rozvrhu v nastavení administrátora ePay. Pokud doména není registrována, zobrazí se chybová zpráva. Toto nastavení naleznete zde: „Settings“ → „Payment system“ → „Domains created for relay-script“ („nastavení → platební systém → domény vytvořené pro relay-script“).

Obvykle zde zadáte „supersaas.dk“ – pokud však pro SuperSaaS používáte vlastní doménové jméno, budete ho zde muset zadat. Pokud máte povolené SSL, bude doménové jméno vždy „supersaas.com“. Pokud nastavíte, aby byl uživatel po úspěšné rezervaci přesměrován, pak zde musí být uvedena i doména cílové stránky. Pro přidání více než jedné domény budete muset kontaktovat podporu ePay. ePay však přijímá požadavky ze subdomén domén, které jsou registrovány u ePay. Můžete proto registrování několika domén v ePay obejít tak, že pro rozvrh vytvoříte subdoménu na doméně, kde je umístěna stránka, na kterou uživatele po rezervaci přesměrováváte. Použitím vlastní domény nebo použitím SSL můžete také předejít situaci, kdy se zákazníkům při přepnutí jazyka přepne doména.

Povolení tajného MD5 klíče

Doporučujeme, abyste povolili kontrolu MD5 hashe na účtu s tajným klíčem. Pokud by tajný klíč nebyl zadán, útočník by mohl falšovat zprávy o platbě a mohl by tak v důsledku označovat rezervace jako zaplacené, přestože k žádné platbě nedošlo. K zapnutí kontroly MD5 hashe slouží následující syntaxe:

$gateway{epay 123456 secret}

Slovo „secret“ nahraďte slovem, které si sami zvolíte, a stejné slovo zadejte v administraci ePay zde: „Settings“ → „Payment system“ → „Settings for the payment system“ → „MD5 key“ („nastavení → platební systém → nastavení platebního systému → MD5 klíč“).

Pokud tajné klíče přesně nesouhlasí, systém rezervaci přesune do koše a označí jí zprávou „Fraud check failed“ („kontrola proti podvodům“), a to i pokud platba proběhla v pořádku.

Omezení ePay v obchodu s kredity

Pokud používáte obchod s kredity, budete muset na stránce „Settings for the payment system“ („nastavení platebního systému“) přepnout nastavení „Unique orderID“ („unikátní orderID“) na „Not using Unique orderID“ („nepoužívat unikátní orderID“). V opačném případě byste totiž mohli každý produkt prodat pouze jednou, protože ID produktu se používá jako ID objednávky (order ID). Při platbě za rezervace je ID objednávky unikátní číslo rezervace, tam tedy zapnutí této volby nevadí. Upozorňujeme také, že při použití ePay není dostupná funkce, která zákazníkům umožňuje zadat si vlastní množství.

Pokročilá nastavení ePay

Pokud chcete stejný účet používat pro více účelů, mohlo by se vám hodit vytvoření vlastního „okna“ („window“), které má potom vlastní přizpůsobení (např. logo). Pomocí následující syntaxe můžete dát systému pokyn, aby používal jiné „okno“: $gateway{epay 123456 secret 2}, kde 2 je ID „okna“.

Pokud zapnete funkci „instant capture“ (okamžité stržení platby), platba bude po autorizaci ihned stržena. Funkci „instant capture“ zapnete přidáním „1“ jako čtvrtého parametru:

$gateway{epay 123456 secret 1 1}

Všimněte si, že pro nastavení ID „okna“ musí být zapnuté MD5 a pro zapnutí „instant capture“ musí být zadáno ID „okna“. Pokud nevíte, co je ID „okna“, použijte číslo 1.

Přidání platební brány Mollie

Mollie

Logo iDEAL a Mister Cash Mollie je dánský zpracovatel plateb, pomocí kterého lze přijímat platby z dánského platebního systému iDEAL a belgického systému Mister Cash. Podporuje také a systém Sofort Banking (hojně používaný v Německu). Pokud máte účet Mollie, můžete bránu povolit pomocí tlačítka „Payment Gateways“ („platební brány“) v levém horním rohu pole „Vzkaz který se zobrazuje v horní části stránky eshopu“ nebo použitím magického slova jako v následujícím příkladu (klíče v příkladu nahraďte API klíči, které naleznete na svém účtu Mollie na stránce „Website profiles“ („profily webů“):

$gateway {mollie test_abc123xyz live_abc123xyz}

Tlačítko Mollie nefunguje v elementu iframe. Pokud chcete mít SuperSaaS v elementu iframe, budete muset v místě, kde má být tlačítko, přidat JavaScriptový kód, který prohlížeči umožní „vyskočit“ z rámce. Můžete použít kód níže – pro přidání kódu použijte tlačítko pro zobrazení zdrojového kódu (< >). Toto tlačítko naleznete na stránce „Nastavení plateb“ (pro obchod) a na záložce „Vzhled“ a stránce s nastavením rozvrhu.

<script> if (window != top) top.location.href = location.href </script>

Přidání platební brány PayU

PayU

PayU je zpracovatel plateb pro Polsko a Českou republiku. Pokud již máte účet PayU, můžete bránu PayU přidat pomocí následující syntaxe:

$gateway {payu 123456 second_key EUR}

Číslo „123456“ nahraďte skutečným kódem POS ID, které vám PayU poskytne při registraci. Také kód „second_key“ (druhý kód) budete muset nahradit skutečným druhým kódem z PayU účtu. Nakonec budete muset zadat měnu, ve které PayU používáte. Dbejte na to, aby měna nastavená v „Nastavení plateb“ v SuperSaaS byla stejná jako měna účtu PayU.