Nová verze nápovědy je k dispozici zde

Tři typy rozvrhů: Který z nich použít?

První věc, kterou musíte udělat když chcete nastavit rezervační systém SuperSaaS je zvolení vhodného typu rozvrhu. Proces rezervace se u různých činností velmi liší. SuperSaaS nabízí tři různé typy rozvrhů (způsobů rezervace), které Vám umožní si vybrat ten, který bude nejlépe odpovídat vašim potřebám. Tyto tři typy se nazývají "kapacitní rozvrh", "zdrojový rozvrh" a "servisní rozvrh" Uvedené se typy se v některých věcech překrývají a pro některé varianty bude fungovat víc než jenom jeden typ, ale nejlepších výsledků dosáhnete, když si zvolíte typ, který odpovídá vaší situaci.

"Kapacitní typ" rozvrhu použijte pro akce s více lidmi

Pro rozlišení mezi typy rozvrhů si nejdříve odpovězte na otázku: Mohou si uživatelé (klienti) rezervovat stejnou akci ve stejném čase?”. Pokud je odpověď "ano", tak potom je volba kapacitního typu rozvrhu správná.

Příklady kdy si uživatelé rezervují stejnou událost ve stejném čase, kde bude pro kapacitní typ rozvrh nejvhodnější:

Příklady kde kapacitní rozvrh nebude fungovat nejlépe; místo toho je vhodnější použít zdrojový nebo servisní typ:

Příklad kapacitní rozvrh Kapacitní typ rozvrhu s více rezervacemi na stejný časový úsek.
Příklad zdrojový rozvrh Zdrojový typ rozvrhu se třemi zdroji - každý časový úsek má jednu rezervaci
Příklad servisní rozvrh Servisní typ rozvrhu s jedním zdrojem a levým sloupcem pro dostupné služby

"Zdrojový typ" rozvrhu bude fungovat v mnoha dalších případech

Rozdíl mezi zdrojovým typem a servisním typem leží primárně v procesu rezervace. Jak název naznačuje "zdrojový typ" je organizován kolem určitého zdroje (učitele, skútru, místnosti) a každý zdroj může být v daném čase použitý pouze jednou. Rozvrh zobrazuje dostupnost zdrojů a uživatel si vybírá volné místo. Na druhou stranu se servisním typem rozvrhu si uživatel nejdříve volí službu (lekci, jízdu, střih) a rozvrh pak zobrazuje všechny dostupné zdroje potřebné pro danou službu.

Doporučujeme vám začít s vytvořením zdrojového typu rozvrhu. Zdrojový typ rozvrhu bude nejlépe fungovat ve většině scénářů ačkoliv by někdy proces orientovaný na služby seděl lépe. Zdrojový typ by měl obsahovat všechny "důležité zdroje", které jsou zahrnuty v rezervačním procesu. Těmito zdroji mohou být například lékaři, místnosti, skútry, kulečníkové stoly atd. Pokud chcete aby si lidé rezervovali s vámi schůzky, potom vy budete důležitý zdroj. Nepřidávejte zdroje, které nejsou důležité. Například pokud na schůzku potřebujete jednací místnost, ale máte jich vždy dostatek, nemá smysl je do rezervací zahrnovat.

"Servisní typ" rozvrhu má několik unikátních vlastností

Hlavní výhodou servisního typu rozvrhu je, že bere ohled na dostupnost zdrojů v jiných rozvrzích. Na druhou stranu zdrojový typ rozvrhu umožňuje vytvářet rezervace o určité délce a vytvářet opakované rezervace - to servisní typ rozvrhu neumožňuje.

Příklady kde se dá nejlépe využít servisní typ rozvrhu:

K nastavení služby, která potřebuje více zdrojů potřebujete nejdříve nastavit zdroje ve zdrojovém typu rozvrhu..

Jelikož můžete vytvářet a mazat rozvrhy tak často jak chcete, nestane se nic když si vyzkoušíte několik typů rozvrhů a později ty nepoužité smažete. V rozvrhu si můžete následně změnit cokoliv krom jeho typu. Můžete si projít každý z typů rozvrhu v demoverzích rezervačního systému nebo si projít detailní popis jednotlivých typů zde:

Příklad použitíTyp rozvrhu
Chcete aby si studenti rezervovali lekce?Kapacitní
Chcete aby si účastníci rezervovali místo na akci?Kapacitní
Chcete aby si zaměstnanci rezervovali jednací místnosti?Zdrojový
Chcete aby si uživatelé sami zvolili délku schůzek?Zdrojový
Chcete ukázat volné místo v penzionu?Zdrojový
Chcete si rezervovat projektor spolu s jednací místností?Servisní
Chcete ke každé službě připojit ilustrační obrázek?Servisní

Pokročilé nastavení


Zpět na Seznam návodů