Rezervační systém - návody

Při nastavování vašeho rezervačního systému si můžete postupovat podle těchto návodů nebo si nastavení vyzkoušejte rovnou a potom se k návodům vraťte, abyste se přesvědčili, že jste nic neopomněli. Obě dvě možnosti jsou správné.

Následující odstavce se věnují detailnímu popisu určitých nastavení rezervačního systému:

Systém má mnoho voleb a tak je jednoduché nějakou přehlédnout, tak je dobré si návody zběžně pročíst, abyste předešli nějakému chybějícímu nastavení. V každém případě můžete experimentovat - můžete si vytvořit nový rozvrh a pak ho kdykoli smazat, pokud se vám nebude líbit.