Golfista

Návod na vytvoření registrace na jednorázovou akci (konferenci, seminář či sportovní událost)

Tento návod popisuje jak nastavit registraci v rezervačním systému na jednorázovou akci, jako příklad zde slouží registrace na golfový turnaj. Systém můžete využít pro vytvoření jednoduchého přihlašovacího formuláře nebo si můžete v nastavení přidat pokročilé funkce jako automatizované čekací listiny nebo platby za každou registraci. Výsledek můžete vidět na tomto odkazu demoverze registrace. Níže uvedené postupy Vám pomohou jednoduše přizpůsobit systém vašim potřebám. Například tento návod můžete stejně tak využít pro rezervaci pro divadelní představení nebo pro přihlášení účastníků párty.

V tomto příkladu si nastavíme rezervační systém pro registraci na jednorázovou akci. Pokud chcete provádět registraci na více akcí nebo chcete aby si lidé vybrali datum z kalendáře, případně akce má více částí na které se lze přihlásit zvlášť, podívejte se spíše na návod na ‘kapacitní’ typ rozvrhu.

Jak používat tuto dokumentaci

Běžný způsob nastavení rezervačního systému SuperSaaS je pomocí cyklu "Nastav a vyzkoušej":

  1. Nastavte si základní rozvrh pomocí průvodce
  2. Vyzkoušejte jak zda-li funguje podle očekávání
  3. Dokuď nejste spokojení provádějte změny v nastavení a pak se vraťte k bodu 2.
  4. Až jste spokojeni tak rozvrh umístěte na váš web.

Tato dokumentace sleduje tuto základní strukturu, jen v některých místech se odlišuje, aby bylo možné ponechat související věci u sebe. Kliknutím na odkaz "Další kapitola" dole vás přenese v dokumentaci postupně k dalším bodům, ale skrz seznam návodů můžete přeskočit rovnou k tématu, které Vás zajímá.

Předtím než začnete si vytvořte v rezervačním systému SuperSaaS účet, pokud jej již nemáte. Je to zdarma a potřebujete akorát platnou emailovou adresu. Do účtu se přihlašte - budete tak mít stránku s ovládacím panelem před sebou. Pokud jste již nějaký rozvrh vytvořili, tak zde bude zobrazen, jinak bude stránka prázdná.

Nastavte si základní rozvrh pomocí průvodce

Klikněte na tlačítko ‘Nový rozvrh’ v pravém menu pro spuštění průvodce na vytvoření rozvrhu. Průvodce se vás zeptá na řadu otázek a vytvoří rozvrh podle vašich odpovědí. Na první stránce průvodce je volba mezi "Kapacitním" a "Zdrojovým rozvrhem". Tato volba je velmi důležitá - protože změnit ji lze pouze vytvořením nového rozvrhu úplně od začátku.

Pro tento příklad potřebujeme ‘kapacitní’ typ rozvrhu, protože počítáme s účastí více osob. Pokud chcete rozdělit událost na časové úseky, kdy každý úsek může být rezervován pouze jedním člověkem např. separátní konzultace učitelů s rodiči na rodičovském setkání, je vhodnější použít návod na ‘zdrojový typ’ rozvrhu, který tomu více odpovídá.

Klikněte na ‘další’ kde se dostanete ke kroku 2 - pojmenování rozvrhu. Vyhněte se používání diakritiky. Tento název společně s vaším názvem účtu tvoří webovou adresu, kterou uživatelé uvidí v jejich prohlížeči, když používají váš rozvrh. Můžete jej jednoduše pojmenovat jako “rozvrh”, ale pro vaše uživatele bude lepší když použijete něco více popisného co se týká dané události. V příkladu jsme použili “Golfovy turnaj” a zvolili ‘další krok’.

V kroku 3 si nastavíme kolik lidí může navštívit naši akci. V našem příkladu si vybereme nízké číslo - 10 a zatrhneme volbu čekací listiny, abychom mohli později jednoduše ukázat funkci automatických čekacích listin. Pokud nechcete počet přihlášených na akci omezovat, tak zatrhněte volbu "Neomezeně". Jako výchozí délku jsme si pro náš příklad zadali trvání události, tj. 4 hodiny. Na konci stránky jsme vybrali volbu "Toto je pouze pro jednorázovou akci, zobrazí se jen přihlašovací dialog" Kliknutím na tlačítko "Konec" se vytvoří prázdný rozvrh a je ihned on-line dostupný. Jako další krok si ukážeme jak definovat kdy se naše akce koná.

Menu Blok

Vyzkoušejte základní funkcionalitu

Pro vyzkoušení aplikace klikněte na "Použít" v modrém rámečku v rozvrhu vpravo. To je viditelné pouze když jste přihlášení jako administrátor. Stejně tak můžete volbu "Použít" najít na ovládacím panelu v administraci, kam se dostanete po kliknutí na odkaz "Ovládací panel" vpravo nahoře. Samozřejmě si můžete rovněž adresu rozvrhu uložit do záložek.

Prázdný rozvrh Když poprvé vstoupíte do aplikace, tak bude rozvrh prázdný. Velmi mnoho věcí se zde dá nastavit. Můžete zobrazit například jen měsíční zobrazení nebo rozvrh nemusíte zobrazovat vůbec. Nejprve si vyzkoušíme základní funkce.

Klikneme na tlačítko 'Vytvořit nový slot' a poté se objeví okno 'Nový slot'. Pokud je dialogové okno na nevhodném místě, jednoduše jej můžete chycením myší za horní okraj přetáhnout na vhodnější pozici, stejně jako okno ve vašem PC. Nový slot - dialog Vyplňte datum a název. V případě kdy vynecháte některá pole, tak se dialog se může drobně změnit od toho zobrazeného zde. Prostor nad rozvrhem můžete použít pro podrobnější popis, jak si ukážeme později. V tomto prostoru lze využít více formátovacích možností, můžete zde změnit barvy a obrázky.

Změna nastavení

Zjednodušený pohled

Nyní máte nastavený funkční rezervační systém se základními funkcemi. Jako první si vytvoříme prázdný slot kliknutím na "Vytvořit slot", který bude obsahovat informace pro vámi organizovanou událost. Nicméně průvodce při vytváření rozvrhu pracuje s celou řadou předpokladů a jeden z nich je, že nechceme vidět pro přihlašování účastníků kalendářové zobrazení. Pokud tedy přece jenom máte více akcí z kterých je možné vybírat, budete chtít kalendářové zobrazení nastavit. Klikněte na tlačítko 'Nastavení' pro přechod na stránku Přehled nastavení a zde uvidíte všechny volby, které můžete změnit. Na této stránce můžete také dočasně zablokovat rozvrh nebo jej celý smazat. Na záložce 'Vzhled' se nachází volba "Ukázat pouze jeden slot", kterou odškrtnutím můžete zrušit. Na této stránce je také box označený "Vzkaz který se zobrazuje v bílém prostoru nad rozvrhem:" kam můžete vložit HTML formátovaný text s detaily o vaší akci. Nyní stránku uložte pomocí tlačítka "Uložit změny", které se nachází vždy dole a klikněte nahoře znovu na "Použít" Nyní zkusíme zadat rezervaci kliknutím na "Nová rezervace". Při výchozím nastavení se systém ptá pouze na jméno, návod jako to změnit uvidíte později.

Nyní se vrátíme opět ke stránce s "Nastavením" a probereme si záložku "Zdroje". Ostatní záložky mají svůj vlastní odstavec, který je rozebírá do detailu a záložce "Vzhled" a jejímu detailnímu popisu se vrátíme později.

Zdroje

Záložka zdroje pro "kapacitní typ" rozvrhu

Záložka zdroje obsahuje nastavení, které definuje zdroj - tj. věc kterou chcete rezervovat. Uvědomte si, že záložka "Zdroje" vypadá jinak když nastavujete ‘zdrojový typ rozvrhu než když nastavujete "kapacitní" typ. První volba se týká správného pojmenování zdroje. Jména, která jste si vybrali se použijí místo výchozího pojmenování ‘slot’ a ‘rezervace’ pro češtinu s jistými omezeními týkající se skloňování. Názvy jsou pak použity v chybových hláškách, emailových vzkazů a nápovědy. S výše zmíněnými omezeními týkající se skloňování si můžeme vybrat termín "akce". Rovněž můžeme změnit název 'uživatele' například na "účastníka", ale toto nastavení je v jiné části, ke které se dostaneme později. Systém zadaný termín pro slot převede do množného čísla - to ovšem platí pouze pro anglickou verzi. Pro cizí slova se dá zapsat zvolený termín v jako "singulár nebo plurál" (bez možnosti skloňování).

Níže na stránce "Zdroje" můžete specifikovat detaily o kapacitě. V prvním poli zadáte výchozí kapacitu, tj. "Kolik lidi může akci navštívit?" Pokud chcete později vytvořit akce s různou kapacitou, nevadí, toto číslo můžete později změnit pro jednotlivé akce během jejich vytváření. Pokud zadáte nulu, bude kapacita neomezená. Druhé pole určuje kolik míst si může zarezervovat jedna osoba na jednu rezervaci. Pokud nastavíte jinou hodnotu než 1, tak se uživateli při rezervaci zobrazí pole s počtem rezervovaných míst. Pro náš příklad si ponecháme volbu 1, ale pokud chcete využít SuperSaaS například pro prodej lístků na zápas, tak dává smysl ponechat lidem možnost si koupit více lístků najednou. Nakonec je zde poslední volba, která určuje zda si lidé mohou vytvořit další rezervaci na stejnou událost. Uvědomte si prosím, že systém pozná "stejnou osobu" jen podle stejného přihlašovacího jména. Takže když dáte lidem možnost si vytvořit jejich vlastní přihlašovací jméno (nebo povolíte anonymní rezervace), potom systém nemůže zabránit lidem, aby si vytvořili další rezervaci s jiným přihlašovacím jménem.

V další části "přeplnění kapacity" se určuje co se stane když se kapacita naplní. Volby jsou jednoduše následující: nepřijímat další rezervace, povolit přidání rezervací jenom vaším prostřednictvím, ignorovat omezení počtu nebo rezervace umístit na čekací listinu. Varianta s čekacím listinou je poměrně důmyslná. Pro každou událost se vytváří samostatná čekací listina a pořadím v kterém byly lidmi zadány. Pokud je vybrána volba s automatickým umístěním, systém automaticky obsadí uvolněné místo první osobou z čekací listiny. Pokud povolíte vícenásobné rezervace, tak se to může stát ještě o něco komplikovanějším. Vícenásobné rezervace na jednoho uživatele nastavíte zadáním jiného čísla než jedna k otázce "Kolikrát si může jeden slot rezervovat ve stejný čas stejný uživatel??". Při rezervaci se pak uživatelům objeví pole, které jim umožní zadat počet míst, která si chtějí zarezervovat. (Pole označené "počet" můžete přejmenovat na něco více odpovídající jako "počet sedadel" na záložce "Proces" ) Pokud někdo vyžaduje více míst než jsou aktuálně dostupné, tak bude zařazen na čekací listinu dokuď se místo neuvolní. Když tedy někdo zruší rezervaci, automatické umístění zafunguje jen v případě kdy bude dostatek volných míst pro uspokojení první osoby zařazené na čekací listině. Jako administrátor můžete kdykoli lidi z čekací listiny přesunout i když to bude přes zadaný limit. Jak to zařídit si ukážeme později. Mimo další věci je důležité si uvědomit, že automatické umístění se bude řídit časovými omezeními, které se nastavují na záložce "Zpracování", takže když nastavíte omezení rezervací na den dopředu, tak se také ve stejnou dobu zastaví také automatické umístění.

V části "Umístění" je volba, kterou když zaškrtnete tak ke každému novému slotu budete moci doplnit umístění (lokaci). Čímž můžete určit kde se konkrétní akce koná, pokud jich máte více. Uživatelské rozhraní se také rovněž drobně změní, abyste zde byl prostor pro zobrazení informací o místě. Pokud váš budete kalendář publikovat informace se o umístění se rovněž promítne do odpovídajících polí v Outlooku nebo Google kalendáři.

Pole ‘Cena’ vám dovolí požadovat peníze za registraci nebo platit prostřednictvím platební karty viz platby - návod (ENG), zde tuto část přeskočíme. V části ‘Čas’ si můžete nastavit výchozí délku slotu a můžete upravit zobrazování času pro uživatele. Zaokrouhlit všechny časové úseky na dny se hodí v případě kdy rezervační systém SuperSaaS používáte pro akce trvající více dnů. Nastavení 'Dostupnosti' se provádí v jiné části. To pouze mění barvy rozvrhu, ale nezabrání vám přidat akci na neděli i když v tento čas budete mít podle nastavení zavřeno.


Zpět na Seznam návodů