Podpora
Dokumentace

Obecná nastavení

Na úrovni účtu můžete změnit výchozí formát data a času, stejně jako časovou zónu a výchozí jazyk. Dokonce můžete změnit výraz, který systém používá, aby pro vaše uživatele používal něco vhodnějšího, například „studenti“.

Regionální nastavení

Pokud chcete změnit některá regionální nastavení, můžete tak učinit prostřednictvím Nastavení vzhledu. Zde můžete zvolit formát času a data, který chcete používat ve vašich rozvrzích. Dále můžete určit, který den by měl být nastaven jako první den v týdnu. Pokud například vyberete možnost „Sobota“, úplně levý sloupec v zobrazení Týden bude Sobota namísto výchozí hodnoty regionu.

Prostřednictvím Regionálních možností můžete také v případě potřeby změnit výchozí jazyk a zemi. Časová zóna je nastavena v souladu s nastavením země. Pokud jsou ale vaši uživatelé v různých časových zónách, můžete nakonfigurovat systém SuperSaaS tak, aby také zobrazoval časy v časové zóně uživatelů. Zatímco kalendář bude vždy zobrazen v základní časové zóně účtu, časy schůzek se zobrazí ve dvou zónách.

Nastavení podpory časové zóny

Pokud chcete nastavit podporu časové zóny, je třeba zajistit, aby byla správně nastavena časová zóna vašeho účtu. Administrátor a uživatelé, kteří nejsou přihlášeni, uvidí časy v této zóně. Pokud zaškrtnete volbu Umožnit uživatelům zobrazit čas ve své časové zóně, každý uživatel uvidí další nastavení časové zóny při registraci. Stávající uživatelé mohou změnit svoji časovou zónu prostřednictvím odkazu Vaše nastavení v pravém horním rohu stránky. Můžete také nastavit nastavení časové zóny pro jednotlivé uživatele prostřednictvím Uživatelé správa.

Základní časová zóna
Výběr časové zóny

Použití rozvrhu v jiné časové zóně

Předpokládejme, že váš účet je nastaven na Východní čas USA. Když uživatel z Japonska, který má časovou zónu nastavenu na Japonský standardní čas, navštíví váš rozvrh, uvidí oba časy zobrazené v kontextovém okně, když klikne na váš rozvrh. Pokud čas zahrnuje různá data, doplní se k času také datum. Pokud navíc schůzka zahrnuje více časových zón, bude se s nimi také zacházet správně, s názvy časových zón uvedenými vedle každého času. K tomu může dojít například v případě, kdy vícedenní schůzka začíná, když je platný letní čas (DST), a končí o několik dní později, když už neplatí. Při výpočtu rozdílu časové zóny systém automaticky zohlední rozdíly způsobené obdobími letního času ve vašem místě a v místě uživatele. Duální čas se také zobrazí ve všech e-mailových oznámeních a připomínkách.

Schůzka pouze s časem
Schůzka s datem a časem
Všimněte si, že časy v kalendáři jsou vždy zobrazeny v základní časové zóně a že duální zobrazení času je dostupné pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni a nastavili si jinou časovou zónu než základní časovou zónu. Toto chování se liší od většiny ostatních programů s kalendáři, které mají tendenci zobrazovat časy pouze pro vlastní časovou zónu uživatele.
Mějte na paměti, že základní časová zóna ovlivňuje informace odeslané do připojených programů s kalendáři, jako je Outlook nebo Google Calendar, a importované z těchto programů. Další informace, viz Synchronizace s jinými programy s kalendáři.

Terminologie

Prostřednictvím Nastavení vzhledu můžete definovat alternativní výraz pro uživatele. Pokud si například zvolíte student, bude v každém dialogovém okně, na stránce nápovědy, e-mailu a systémovém vzkazu použito namísto vašich uživatelů slovo „studenti“. Mějte na paměti, že se jedná o nastavení pro celý účet, které se bude vztahovat na všechny rozvrhy v rámci vašeho účtu.

Při výběru přizpůsobené možnosti (ostatní: ) zadejte výraz v jednotném čísle. Systém SuperSaaS jej automaticky převede na množné číslo, kde to má význam. Zatímco většinu anglických plurálů zná, není dokonalý a pravděpodobně si neporadí s cizími slovy. V takovém případě můžete přepsat výchozí převod do množného čísla zadáním jednotného a množného čísla výrazu, oddělené čárkou. U jazyků, které vyžadují úpravu vět podle rodu, můžete označit rod tohoto výrazu předponou ª (značka ženského rodu), º (značka mužského rodu) nebo (značka středního rodu).

Prostřednictvím Nastavení > Zdroje můžete zvolit výraz používaný k popisu záznamu ve vašem rozvrhu. Můžete vybrat jednu z nabízených možností nebo zadat přizpůsobený výraz, a to jak v jednotném, tak i v množném čísle, oddělené čárkou.