Podpora
Dokumentace

Webhooky a API

SuperSaaS podporuje webhooky a API (Application Programming Interface), které usnadňují integraci funkcí on-line rezervačních rozvrhů s vašimi vlastními (webovými) aplikacemi a/nebo back-endovými systémy.

Webhooky a API

Webhooky jsou uživatelem definované funkce (callbacky), pomocí kterých lze ostatním aplikacím a webům posílat v reálném čase informace o událostech, které na vašem účtu nastanou. Jejich použitím lze rozšířit funkcionalitu rozvrhu, například lze nové uživatele přihlašovat do seznamu příjemců ve službě MailChimp nebo zasílat zprávu do chatu při změně rezervace. Oblíbené je také použití pro odesílání emailů přes jiný server. Webhooky lze automaticky nastavit pomocí služeb Zapier.com a Make. Ruční nastavení je také možné, je však dostupné pouze pro platící zákazníky.

Více informací: Webhooky: Propojování SuperSaaS s jinými weby (v angličtině)

API

Pro použití API jsou zapotřebí určité technické dovednosti. Více informací naleznete v dokumentaci pro vývojáře.