SuperSaaS prohlídka


5 / 5

Všechna nastavení jsou jednoduše dostupná z hlavní obrazovky, kde můžete spravovat více rezervačních kalendářů.
SuperSaaS prohlídka
1Hlavní obrazovka vám poskytuje přehled všech vašich rezervačních kalendářů na jednom místě. Nastavení, která zde vyberete pak platí pro všechny.
2V sekci Uživatelská nastavení můžete rychle povolit nebo zakázat přístup určitých uživatelů nebo přiřadit zvláštní oprávnění superuživatelům.
3Můžete si vybrat rezervační rozvrh aby fungoval tak jak potřebujete, když provádíte změny můžete všem zakázat přístup nebo změny můžete realizovat za pochodu.
4Ačkoliv je zde celá řada variant, rychle se s uživatelským rozhraním sžijete. Bylo schváleno a otestováno se všemi běžnými prohlížeči bez potřeby cokoliv instalovat.