Rezervace prostor ve Spolkovém domě Dobřejovice

Adresa: Spolkový dům Dobřejovice, U Kapličky 44, 251 01 , Dobřejovice

Kontakt: Jan Chvátal, 607 055 158, mistostarosta@dobrejovice.cz

Slevy při využití celého spolkového domu:

  • za 1 hodinu 400 Kč
  • za 4 hodiny 1.000 Kč
  • 1 den (nad 4 hodiny) 1.500 Kč

Pro nevýdělečné, veřejně přístupné akce dobřejovických spolků či skupin občanů bezplatně!

Termíny rezervace jsou včetně přípravy a úklidu!

Prostory vracejte ve stavu, v jakém jste je převzali! Nenechávejte nábytek ani jiné vybavení bez předchozí domluvy na jiném místě, nic do místností trvale neumísťujte!

Rezervace na pravidelně (každý týden) se opakující akce je možné provést pouze po předchozí domluvě se správcem!