Reservace místo 14

Klikněte na prázdné místo pro vytvoření nové rezervace.