Rozvrh ledové plochy

Upozornění pro uživatele:      ZS otevřen od 1.8.2021

Rezervace provádějte pouze v aktuálním měsíci a na nejbližší následující měsíc. Rezervace na delší období budou administrátorem smazány.( Neplatí pro rezervaci termínů ZŠ pro výuku bruslení )