Rezervační systém víceúčelového hřiště za školou v Pustiměři

Vítejte v rezervačním systému hřiště za školou. Provozovatelem hřiště je obec Pustiměř.

Uživatel je povinen dodržovat návštěvní a provozní řád hřiště.

Max. doba rezervace jsou 2 h, výjimku tvoří pořádání turnajů.

Užívání hřiště je pro občany obce Pustiměř zdarma.

Hřiště slouží především k provozování míčových her (minikopaná, nohejbal, volejbal, tenis, badminton, basketbal, florbal apod.).

Z příslušenství jsou volně k dispozici fotbalové branky a basketbalové koše, k zapůjčení je tenisová síť.

Tenisová síť vč. sloupků je uschována v uzamčeném přístřešku na nářadí. Klíč od přístřešku si lze po zarezervování hřiště vypůjčit na OÚ Pustiměř v době: PO, ST 8-17 h, ÚT, ČT, PÁ 8-12 h. Mimo tuto dobu ve výjimečných případech u starosty obce na tel. čísle 724 845 751 nebo místostarosty obce na tel. čísle 725 111 488.

Po skončení činnosti je uživatel povinen hřiště uklidit (odpadky apod.), uložit vypůjčené příslušenství na určené místo a odevzdat v nejbližší možné době zpět klíče provozovateli na OÚ.