Rozvrh pro KD Sojovice

Vítejte na rozvrhu rezervací Kulturního domu Sojovice. Pro rezervaci je nutné se přihlásit. Po přihlášení je možné provést krátkodobou rezervaci (1 akce, 1 den). Po provedení rezervace budete kontaktováni a bude s Vámi podepsána smlouva o pronájmu Kulturního domu Sojovice. Rezervace je platná a účinná až po podepsání nájemní smlouvy. Rezervaci je možné udělat pouze na jeden den. Pro vícedenní rezervaci je nutné doručit písemnou žádost na Obecní úřad Sojovice, Sojovice 166, nebo e-mailem: obec.sojovice@sojovice.cz nejméně 2 měsíce předem.