Nová verze nápovědy je k dispozici zde

Návod k změně vzhledu

Tato část je logicky rozdělena do dvou sekcí: První se týká celého vašeho účtu (např. časová zóna a formát datumu) a druhá se zabývá nastaveními, která určují jak bude vypadat konkrétní rozvrh - např. barva rezervací.

Nastavení vzhledu

Nastavení pro celý účet

Stránku s nastavením pro celý účet najdete na pravém menu po kliknutí na položku "Nastavení vzhledu"

V první sekci si můžete zvolit termín, který se má použít místo pojmu uživatel. Pokud si zvolíte např. ‘student’ tak v každém dialogovém boxu, nápovědě,emailu nebo chybové hlášce bude místo slova uživatel použito slovo student. Slovo vkládejte v jednotném čísle, množné číslo se doplní automaticky. To samozřejmě funguje pro většinu anglických slov, ale pro jiné jazyky to není možné využít, proto v těchto případech můžete zadat dvě slova oddělená čárkou "jednotné číslo,množné číslo" (pro češtinu to díky skloňování má toto nastavení omezené využití).

Nastavení časové zóny

Sekce s ‘regionálním nastavením’ nepotřebuje detailní vysvětlení. Důležité je správně nastavit časovou zónu, protože podle ní se odesílají emaily s připomínkou rezervace. Časové pásmo je rovněž využito v nastavení u "Zpracování" u volby typu "Nelze změnit nebo vymazat rezervace dříve než". Výchozí nastavení časového pásma je založeno na vaší zemi, což pro země s více časovými pásmy nemusí být přesné. Systém automaticky počítá s letním časem ve Vašem regionu. Pokud máte mezinárodní klientelu, můžete dovolit lidem si vybrat jejich vlastní jazyk místo výchozího, který jste si zvolili. Rovněž můžete lidem povolit vybrat si jejich vlastní časové pásmo - v tom případě bude jak váš tak jejich čas zobrazen na obrazovce a v potvrzovacích emailech. Při kalkulaci časových rozdílů rezervační systém bere automaticky v potaz rozdíly způsobené letním časem u vás a tím u klienta.

Velikost písma a barvy textu, záhlaví a pozadí a několika dalších věcí se můžete nastavit v části "Zobrazení". Běžná velikost písma je 11 bodů. Rezervační systém SuperSaaS byl optimalizován pro tuto běžnou velikost, ale může se vám někdy zdát příliš malá, obzvlášť pokud máte starší nebo hendikepované uživatele. Systém umí zvětšit většinu vizuálních prvků spolu se zvolenou základní velikostí písma, ale v některých starších prohlížečích to nebude vždy úplně perfektní, obzvlášť při velkém zvětšení. Některé prvky mají totiž pevnou velikost, aby nevypadaly ošklivě. Barvu si vyberete kliknutím na barevné čtverečky, kdy se otevře okno, kde si vyberete barvu nebo zde můžete zadat šestimístný kód HTML kód barvy.

Standardní SuperSaaS logo, které se objevuje na všech stránkách můžete nahradit nahráním svého loga. Může být ve formátu ‘gif’, ‘jpg’ nebo ‘png’ a nemělo by přesahovat velikost 70kB. Bude umístěno 12 pixelů odshora a levá hrana bude na 15% šířky obrazovky se zachovanou průhledností. Rovněž zde můžete zadat adresu kam budou uživatelé přesměrování po kliknutí na logo. Uživatelé budou také přesměrování na tuto adresu když po přihlášení do rozvrhu kliknou na volbu "Odhlásit". Můžete si zde také nastavit skrytí loga a patičky, což se hodí v případech kdy provozujete rezervační systém SuperSaaS uvnitř rámu (frame) jiného webu. Více informací k tomuto tématu najdete na Návodu k integraci rozvrhu do vašeho webu ‘Návodu k integraci rozvrhu do vašeho webu’.

Adresa z které odcházejí emaily může být změněna na Vaší vlastní emailovou adresu. V souladu se standardy, které chrání před spamem bude v hlavičce emailu (Resent-From) stále SuperSaaS, což ale není pro běžné uživatele viditelné. Pokud si nenastavíte vaší vlastní doménu a účet s ní nepropojíte, tak jakékoli odkazy v odeslaných emailech budou stále obsahovat "supersaas.cz" Po kliknutí na "Pokročilá nastavení" se objeví stránka kde si můžete nastavit vaši vlastní doménu a favicon (malá grafika, která je vidět ve většině prohlížečů před adresou webu) Více informací najdete v návodu na nastavení vlastní domény.

Pokud někdo klikne na odkaz "Pomoc" v pravém horním rohu obrazovky, zobrazí se mu stránka s nápovědou odpovídající obsahu dané stránky. Pokud cokoliv vložíte do "Kontaktních informací" tak se to objeví na každé stránce se zmiňovanou nápovědou. Můžete sem vložit i HTML kód, například pro vložení obrázku s odkazem. Text bude automaticky zkontrolován pro zajištění validity HTML kódů. Nekorektní tagy budou odstraněny.

Pokud se rozhodnete novým uživatelům posílat automaticky vzkaz, tak v dolní části si můžete text tohoto vzkazu upravit. Tento vzkaz se odesílá v textové podobě (plain text) proto zde nepoužívejte HTML. To zda nový uživatelé mají nebo nemají dostávat vzkazy si nastavíte v Nastavení přístupu - bližší informace zde.

Nastavení vzhledu

Nastavení vzhledu pro rozvrh

K tomu se dostanete když kliknete na tlačítko "Nastavení" u rozvrhu a potom si vyberete záložku ‘Vzhled’. Tato záložka se mírně liší podle toho zda máte zvolený "zdrojový" nebo "kapacitní" typ rozvrhu.

Jako první můžete nastavit velikost rozvrhu. Horizontálně se kalendář automaticky přizpůsobí dostupné velikosti okna prohlížeče. Můžete to vyzkoušet když tažením za pravý dolní roh roztáhnete okno prohlížeče a uvidíte, že kalendář se přizpůsobí odpovídajícím způsobem. (pokud provozujete SuperSaaS uvnitř rámu jiného webu, tak se kalendář přizpůsobí velikosti tohoto rámu).

Vertikální velikost kalendáře se automaticky nepřizpůsobuje velikosti okna prohlížeče, místo toho bude vysoká podle toho jak budete chtít. Když se do okna nevejde tak se vpravo v prohlížeči objeví posuvník. U "týdenního" nebo "denního" rozvržení kalendáře určují výšku dvě části: kolik hodin má být viditelných a velikost jedné hodiny. Zvětšení výšky kalendáře pomůže pro lepší přehled, obzvlášť když máte mnoho menších rezervací, řekněme po 15 minutách každou. Na druhou stranu pokud budete mít jednu rezervaci nebo schůzku denně, větší měřítko bude vypadat lépe.

Rezervace mimo viditelné hodiny

Všimněte si, že viditelná počáteční a konečná hodina mohou být nastaveny jinak než otvírací doba. Běžně si nastavíte, že viditelné hodiny (časový rozsah) bude stejný jako otvírací doba, ale nemusí to tak být. Například pokud jsou jednací místnosti typicky používány od 9h do 17h, ale občas jsou využívané dříve nebo později, tak nemusíte zobrazovat celý časový rozsah s povětšinou prázdným místem. Jednoduše zobrazujte hodiny od 9 do 17 a pokud se mimořádně vyskytne rezervace mimo tento rozsah tak se pro daný týden kalendář automaticky změní, aby ukázal všechny zadané rezervace. V "měsíčním" rozvržení se vertikální velikost nemění, protože by to vypadalo chaoticky, ale místo toho zde bude oznámení, že některé rezervace jsou mimo zobrazený časový úsek.

Sekce "Barvy" odkazuje na stránku kde dají změnit barvy použité v kalendáři. Možnosti barevného nastavení záleží na typu použitého rozvrhu. Pro kapacitní typ je nastavena výchozí barva, kterou můžete změnit individuálně vpravo dole pro každý slot při jeho vytváření. U obsazeného slotu si můžete vybrat grafiku, která překryje barvu slotu při jeho plném obsazení. Indikátor majitele je grafická značka, která označuje sloty pro uživatele, aby viděli kam se přihlásili.

U "zdrojového" typu rozvrhu barva označuje, která rezervace patří k danému zdroji. Rovněž Vám umožní zvolit grafický indikátor pro označení termínů na které se konkrétní uživatel přihlásil. Pokud Vaše rezervace mají pevnou délku a velikost, systém umí vykreslit "prázdné" buňky do kalendáře pro snazší orientaci. Vy si můžete zvolit jak tyto "prázdné" buňky budou vypadat. Pro představu jak vypadají prázdné buňky se podívejte na tuto ukázku Pokud máte více než jeden zdroj, tak si můžete vybrat způsob jak se budou jednotlivé zdroje vybírat - zda pomocí barvy, rozbalovacího menu nebo určité barvy.

V třetí části v záložky Vzhled můžete určit, která pole se mohou ukázat v seznamech jako například v zobrazení agendy. Zde jsou pouze pole, která mohou být aktuálně vyplněna, pokud chcete přidat další tak přejděte do záložky "Zpracovat".

Další část určuje výchozí rozvržení kalendáře, tj. to které uvidí uživatel jako první když vstoupí na stránku s rozvrhem. Dostupné varianty odpovídají světle modrým záložkám ve vašem rozvrhu. Pro zjištění, která vám nejvíc vyhovuje na ně klikněte. Některá rozvržení pro váš rozvrh nemusí být zrovna vhodné. Pokud například používáte rozvrh pro pronájem karavanu minimálně na týden, tak "denní rozvržení" nedává moc smysl. Odstranit ho můžete odškrtnutím zatržítka. K dispozici je rovněž zaškrtávátko pro případné skrytí "malého" měsíčního kalendáře vpravo nahoře.

Volitelné vzkazy

Zbytek stránky s nastavením vzhledu obsahuje textové boxy, které vám umožní upravit vzkazy na různých stránkách a emaily. Do těchto boxů můžete vložit HTML včetně grafiky, ale aby to fungovalo tak si uvědomte, že grafické objekty musí být dostupné z URL adresy (tj. musíte je nahrát na nějaký web), nikoliv umístěné lokálně na Vašem počítači. (Logo si můžete nahrát na náš server, jak je uvedeno v předchozí sekci a potom použít URL s tímto obrázkem) Uvědomte si, že emaily jsou odesílány jako (plain text) prostý text, takže v těchto případech nepoužívejte HTML.

Do textových boxů je rovněž možné přidat JavaScript a do stránky tak můžete přidat pokročilou funkcionalitu. Po kliknutí na tlačítko "HTML" se objeví vyskakovací okno kam můžete vložit váš kód:

<form><input onclick="window.open('//static.supersaas.net/img/demo_room.jpg','Popup','width=400,height=300')" type="button" value="Pop-up" /></form>

Rovněž zde můžete umístit sledovací kód pro Google Analytics a tak získat rozsáhlou statistiku odkud přichází vaši uživatelé a další informace.

Dynamicky měnící se vzkazy s "Auto textem"

Tato část se týká pokročilých úprav a můžete ji bezpečně vynechat

Emaily a vzkazy na obrazovce můžete upravovat s tzv. "auto textem". "Auto text řetězce" jsou "kouzelná" slůvka které jsou automatiky nahrazena jiným textem v momentu vytvoření vzkazu nebo emailu. V tabulce viz níže je seznam všech "kouzelných slov", která můžete použít v emailech.

Auto text řetězce pro emailové vzkazy
Slovo……bude nahrazeno
$namejméno osoby, které je email určen (pokud je k dispozici)
$dearVypíše "Vážený $name," pokud $name není známo
$loginPřihlašovací jméno toho kdo rezervaci vytvořil (zůstane prázdné v přídadě rezervace vytvořené administrátorem nebo když není přihlášení vyžadováno)
$subjectZbytek řádky s tímto slovem bude tvořit předmět emailu,
může obsahovat další "kouzelná" slůvka,
$actionPopíše akci, která email vygenerovala. Např.:
"Vaše rezervace byla $action" → "Vaše rezervace byla vytvořena"
$urlWebová adresa, která uživatele odkáže na odpovídající místo v rozvrhu
$modurlUnikátní URL adresa, která umožní změnit rezervaci aniž by uživatel musel být přihlášen
$nourlOdstraní URL adresu z výchozího textu v potvrzení rezervace
$detailsDetailní informace o rezervaci jako čas a místo
$idID objektu, to je užitečné pro rychlou orientaci v rozhraní pro superuživatele
$slot_idID slotu, ke kterému objekt patří (pouze pro kapacitní typ rozvrhu)
$form_idID formuláře pokud má objekt přiřazený formulář
$replaceOdstraní text generovaný standardně systémem, zůstane zde pouze text upravený vámi
$start
$finish
$created
Počáteční a konečný čas rezervace a datum jejího vytvoření. $start_time nebo $finish_time použijte pro zobrazení pouze časových údajů
$previous_startV případě změněné rezervace ukazuje začátek před provedením změny
$lengthDélka rezervace zobrazená jako H:MM nebo DD:HH:MM
$icalRezervace bude připojena jako soubor k emailu ve formátu iCalendar
$formPokud k objektu patří formulář, tak jej připojí ve formátu HTML k emailu
$priceCena rezervace. Pro opakované rezervace zobrazí cenu té první.
$passwordV emailu s potvrzením registrace zobrazí heslo uživatele.
$field_1
$field_2
Zobrazí hodnotu prvního nebo druhého volitelného pole
$field_1a
$field_2a
Zobrazí hodnotu prvního nebo druhého volitelného pole u registrace na stránce Nastavení přístupu
$if "action"Zbytek věty je zobrazen pouze kdyžaction odpovídá aktuálnímu kroku.
Níže najdete seznam možných kroků.
$else "{vzkaz}"$else může následovat pouze $if, text v složených závorkách se zobrazí pouze pokud podmínka s "if" nebude splněna
$title
$locatio{n
$quantity
$description
Název, místo popis rezervace a počet (pro kapacitní typ rozvrhu)

Běžně se Váš upravený text se přidá na konec emailu vytvořeného systémem. Nicméně, pokud použijete kdekoliv kód $replace tak Váš text nahradí celý text generovaný systémem. Příkazy mohou být rovněž zřetězeny. Následující ukázka kódu by nahradila název pouze když dojde k vytvoření rezervace, jinak se použije výchozí název.

$if "created" $title Nová rezervace vytvořena na $start

Povolené hodnoty po $if jsou "created", "changed", "deleted", "approved", "refunded", "placed_on_the_waiting_list", "changed_on_the_waiting_list", "removed_from_the_waiting_list" nebo "placed" ("placed" znamená, že se rezervace z čekací listiny přesunula na regulérní rezervaci). Rovněž si můžete zvolit identifikátor jazyka jako EN nebo DE k zobrazení věty v jazyku, který si daná osoba zvolila v kalendáři.

Jiný způsob použití autotextu umožňuje poskytnout Vaším klientům přímý link na jejich rezervaci, kde ji mohou případně upravovat. Pro tento případ přidejte do emailu tento text:

Pro změnu Vaší rezervace přejděte na:
http://www.supersaas.cz/schedule/název_účtu/název_rozvrhu?view=view&id=$id

Pokud používáte "kapacitní" typ rozvrhu tak do odkazu musíte zahrnout číslo slotu:

http://www.supersaas.cz/schedule/název_účtu/název_rozvrhu/$slot_id?view=view&id=$id

Dynamické vzkazy mohou být rovněž zobrazeny na obrazovku - např. nad rozvrhem na stránce s nápovědou nebo na přihlašovací stránce.

Řetězce pro auto text pro vzkazy na obrazovce
Slovo……bude nahrazeno
$if podmínka {vzkaz}Pokud je podmínka pravdivá, tak vzkaz v závorkách bude zobrazen. Pro možné kombinace se podívejte na konec této tabulky. Vzkaz může být i na několik řádek a může obsahovat další "kouzelná" slova mimo další $if.
$loginVypíše přihlašovací jméno aktuálně přihlášeného uživatele
$namePokud je dostupné tak, vypíše přihlašovací jméno aktuálně přihlášeného uživatele
$creditVypíše výši kreditu, který má přihlášený uživatel
$shopVytvoří odkaz do Vašeho shopu s kredity.Například můžete napsat: "Před rezervací si prosím zde $shop zakupte kredity"
$agendatoto slovo může být přidáno do prostoru nad rozvrhem, kde zobrazí link na stránku se všemi rezervacemi přihlášeného uživatele napříč všemi rozvrhy
$autoBěžně je výchozí text nahrazen tím vaším, ale při použití $auto jej můžete znovu nechat vložit. To se hodí v případech kdy se má výchozí text nad rozvrhem změnit podle toho zda může nebo nemůže uživatel vytvořit rezervaci.
$suPokud je k dispozici, tak vypíše pole pro "supervizi" pro přihlášeného uživatele. To můžete využít k zobrazení specifického vzkazu pro uživatele, když se přihlásí
$idVypíše ID aktuálního objektu. Dostupné pouze pro stránku s placením a pro stránku s poděkováním po odeslání formuláře. Můžete tak zákazníkům zobrazit unikátní číslo pro referenci

Běžný způsob využití dynamických vzkazů je umožnit zobrazení různých jazyků různým lidem. Podmínka $if může obsahovat dvoupísmenné označení jazyka jako EN, DE or ES. Může to být použito následujícím způsobem:

$if EN {Good morning $login}
$if DE {Guten Morgen $login}

Další způsob jak využít výraz $if je zobrazení různého vzkazu v závislosti na tom zda je uživatel přihlášen či není.

$if out {Prosím přihlašte se nebo pokud nemáte účet tak si jej vytvořte}
$if user {Vítejte $login!}

Rovněž je možné do těchto míst vložit kód pro nějaký affiliate program. Uvědomte si, že se před přidáním Javascriptu musíte přepnout do HTML módu pomocí tlačítka HTML, jinak váš kód bude zobrazen jako text:

$if paid {Děkujeme za rezervaci $name.
<script type="text/javascript">
<!--
var google_conversion_id = …

</script>
}

Tabulka níže zobrazuje seznam možných podmínek, které mohou být využity s výrazem $if:

PodmínkaPoužije se když…
$if user {vzkaz}Vzkaz se zobrazí pokud je uživatel přihlášen
$if out {vzkaz}Vzkaz je zobrazen pokud uživatel není přihlášen
$if shared {vzkaz}Vzkaz se zobrazí pokud je uživatel přihlášen za pomoci sdíleného hesla
$if admin {vzkaz}Vzkaz se zobrazí pokud je uživatel přihlášen jako administrátor nebo superuser
$if XX {vzkaz}Vzkaz ke zobrazen pokud je zvolen jazyk, který má ISO kód roven XX
$if paid {vzkaz}Vzkaz je zobrazen pokud uživatel správně dokončí úhradu.
Tato podmínka může být pouze do vzkazu zobrazujícího se při zaplacení
$if mobile {vzkaz}Tento vzkaz se objevuje pouze když se uživateli zobrazuje mobilní verze rezervačního systému
$if desktop {vzkaz}Tento vzkaz se objevuje pouze když se uživateli zobrazuje desktopová verze rezervačního systému
$if calendar {vzkaz}Tento vzkaz se zobrazuje pouze při prohlížení denního, týdenního nebo měsíčního kalendáře
$if zobrazení {vzkaz}Tento vzkaz se zobrazí pouze při určitém zobrazení. Zobrazení může být nahrazeno jedním z následujících slovfree, agenda, day, week nebo month

Zpět na Seznam návodů