Tisk

Návod na nastavení rezervačního systému k provozu na vaší doméně

Tento návod popisuje, jak nastavit rezervační systém aby fungoval na vaší doméně čili URL adrese (URL). K rezervačnímu systému tak můžete přistupovat pak pomocí odkazu jako www.rezervace-vase-firma.cz nebo rezervace.vase-firma.cz.

Varování: Chybná změn DNS záznamů může potenciálně učinit váš web i email nedostupným. Celá řada kroků v tomto návodu jsou mimo kontrolu SuperSaaS; tento návod poskytujeme jako službu navíc, ale nejsme schopni řešit technické potíže související se Vámi prováděnými změnami DNS. Nastavení vyžaduje určité odborné znalosti z oblasti DNS.

Krok 1: Nasměrovat doménu nebo subdoménu na SuperSaaS

GoDaddy snímek obrazovky DirectAdmin snímek obrazovky

I přes výše uvedená varování není nasměrování subdomény na SuperSaaS složité. U svého registrátora vaší domény v jeho administraci pouze potřebujete najít něco jako "Nastavení DNS". Napravo vidíte dva příklady nastavení DNS.

U některých registrátorů domén si nemůžete DNS záznamy změnit sami, musíte o ně registrátora požádat. V tomto případě a nebo když z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete změnit DNS záznamy, tak nejlepším řešením je koupě samostatné domény pro tyto účely. Levné domény je možné například získat za méně než dvě stě korun za rok například od Wedos. SuperSaaS domény neprodává.

V nastavení DNS u vašeho registrátora potřebujete přidat tzv. "CNAME" záznam k DNS záznamům. Zadání CNAME obsahuje zadání aliasu a koncové adresy kam má směřovat. Tento alias bude součástí subdomény na které je váš web, alias ve tvaru "rezervace", "rozvrh" či "supersaas" bude odpovídající. Toto nastavení zařídí, že kompletní adresa subdomény nebo domény bude ve tvaru ‘rezervace.vasedomena.cz’, v aliasu se část "vasedomena.cz" nezadává. Koncová adresa neboli host musí být 'www.supersaas.cz.', všimněte si prosím tečky na konci - někteří registrátoři budou vyžadovat její zadání, někteří ne. Nejjednodušší zjistit, zda ostatní CNAME záznamy tečku na konci mají nebo ne. Do cílové adresy nezadávejte celé URL vašeho rozvrhu, pouze zadejte www.supersaas.cz a ne část s '/schedule/...' (systém bude schopen rozpoznat správnou adresu vašeho rozvrhu). Pokud nevíte přesně co děláte, žádné jiné nastavení u vašeho DNS neměňte. Pro širší vysvětlení se můžete podívat na instrukce pro přidání CNAME záznamů pro řadu populárních registrátorů od Google.

Někdy se také můžete setkat s možností "přesměrování" domény nebo subdomény. To ovšem není to potřebujete, protože to pouze přesměruje návštěvníky na www.supersaas.cz mimo vaši doménu.

DNS změny se provádějí dlouho. Po změně CNAME záznamů budete muset čekat několik hodin někdy až 48 hodin než se změny provedou na celém internetu. Po uplynutí několika hodin můžete vyzkoušet novou doménu, tím že jí zadáte do prohlížeče. Pokud všechno bude v pořádku zobrazí se vám úvodní stránka SuperSaaS. Pokud jste ještě nezadali vaši doménu k vašemu SuperSaaS účtu (jak je vysvětleno v dalším kroku) uvidíte vzkaz s tím, že vaše doména není k účtu ještě přidána. Pokud výše uvedené funguje tak můžete pokračovat v dalších krocích. Ověřit zda je doména správně nastavena můžete také pomocí okna příkazové řádky na vašem PC napsáním ping rezervace.vasefirma.cz po odeslání se Vám zde objeví ping www.supersaas.com.

Krok 2: Připojit vaši doménu k vašemu účtu

Nyní můžete k vašemu rozvrhu přistupovat skrz vaší vlastní doménu nahrazením části 'www.supersaas.cz' vaší vlastní doménou. Mimo to můžete propojit vaši doménu s vaším účtem, což vám přinese další výhody. Za prvé vaše doména bude využita při odesílání všech emailových zpráv, které obsahují URL adresu jako připomínky. Za druhé když návštěvník do prohlížeče zadá pouze vaše doménové jméno bez části '/schedule/...' systém ho automaticky přesměruje na jeho rozvrh místo na úvodní stránku SuperSaaS. Toto nastavení předpokládá, že máte nastavený minimálně jeden rozvrh na vašem SuperSaaS účtu, jinak systém nemá uživatele kam přesměrovat.

Pro připojení domény k účtu proveďte následující kroky: Přihlaste se do vašeho účtu a jděte na záložku "Pokročilá nastavení" kterou najdete na stránce s hlavním panelem, potom zvolte "Nastavení vzhledu" v pravém menu a část 'Doménové jméno'. Na této stránce zadejte vaše doménové jméno. Po zaškrtnutí boxu a kliknutí na tlačítko 'Uložit', systém zkontroluje zda-li zadaná URL adresa správně nastavena a směřuje na SuperSaaS, aby všechny odkazy v emailech zasílaným uživatelům byly správné. Tato kontrola je rovněž prováděna, aby někdo nemohl chybně odkazovat na Váš rozvrh v rezervačním systému.

K jednomu účtu můžete nasměrovat více subdomén. Například pokud budete chtít aby byly funkční obě varianty jak "www.mojestranky.cz" tak "mojestranky.cz" zadejte pouze "mojestranky.cz". Pokud místo toho chcete zadat rezervace1.priklad.cz a rezervace2.priklad aby zobrazovaly dva různé účty, tak zadejte název domény kompletní. Mimo výše uvedené můžete také mít více rozvrhů rezervací u jedné domény. Stránka "Dohled" v administraci rezervačního systému Vám zobrazí, které URL použít pro každý z rozvrhů. Pokud máte více rozvrhů a někdo si zadá do prohlížeče pouze doménu (nikoliv celé URL s /schedule/mujrozvrh) ukáže se mu seznam Vašich rozvrhů z kterých si může vybrat.

Výchozí jazyk stránek, které vidí návštěvník se řídí podle koncovky domény nejvyššího řádu. Tj. pokud doména končí na '.de' zobrazí se rozvrh v němčině. Pro případy, kdy nelze jazyk určit jako u domén s '*.com' nebo '*.org' se použije jako výchozí jazyk nastavený v "Nastavení vzhledu" Použít jiný jazyk (dostupný v rezervačním systému SuperSaaS) použít tak, že na konec URL adresy s rozvrhem přidáte '?lang=xx' kde 'xx' znamená kód země podle ISO.

SuperSaaS favicon

Krok 3: Změna favicon

Favicon, je taková malá grafika, která se ukazuje před URL adresou a v seznamech záložek ve většině prohlížečů. Pouze v Internet Explorer 6 se favicon neukazuje v řádku s URL adresou, ale jen seznamu záložek. Pro to aby návštěvník měl pocit, že se nachází skutečně na Vašem webu, můžete využít svůj vlastní favicon. Tento krok je nezávislý na nastavení domény (viz předchozí kroky), takže změnu můžete favicon provést a ponechat si URL ve tvaru supersaas.cz.

Nastavení Vašeho vlastního favicon provedete v druhé části stránky "Pokročilé nastavení" v administraci rezervačního systému. Zde můžete uvést jakoukoli adresu veřejně přístupného webu, ale to není úplně dobrý nápad, protože tato adresa se využívá také jako odkaz z Vašeho loga v záhlaví (tedy pokud si ho tam nastavíte).

Favicon nemůže mít formát 'gif' nebo 'jpg', musí specifický formát určený pro ikony. Pro jeho vytvoření potřebujete editor jako například Visual Studio. Nebo pro konverzi z formátu do formátu ikony můžete použít řadu internetových služeb zdarma, které můžete najít přes Google. Pokud jste ještě nikdy s favicon nepracovali, je užitečné si přečíst následující článek z Wikipedie.


Zpět na Seznam návodů