Nová verze nápovědy je k dispozici zde

Slevové a propagační kupóny pro promo akce

Slevové kupóny přehled

Vaším zákazníkům můžete nabídnout slevový kód, který Vaši zákazníci mohou využít během rezervace. Rezervační systém dokáže sledovat za jsou kódy pro danou rezervaci platné. Pokud voucher obsahuje slevu, tak je automaticky aplikována. Můžete také vytvořit dávku jednorázových kódů, pro slevové nabídky typu "slevomat".

Nastavení kódu

Aby bylo možné použít vouchery, tak nejprve je potřebné přidat další pole do dialogu rezervace, které bude sloužit pro zadání kódu. Přejděte na stránku nastavení na záložku "Zpracování" a klikněte na první ze dvou odkazů "Upravit" u polí sloužících k zadání rezervace. Na obrazovce se objeví část "Editovat volitelné pole" které obsahuje následující nastavení:

Nová promo akce

Dále přejděte do záložky "Přehled" na stránce s nastavením rozvrhu a v části "Zdroje souhrn" zvolte "Nastavení promo akce" Tento odkaz je viditelný pouze v případ kdy Váš rozvrh bude obsahovat pole "Kód voucheru" (nastavení viz výše) Nyní na stránce "Promo akce - vouchery" klikněte na tlačítko "Nová promo akce" pro nastavení kódů.

Do okna, které se objeví můžete zadat kód pro danou promo akci. Povolena je jakákoli kombinace čísel, písmen a mezer bez rozlišení velkých či malých písmen. Všechny ostatní pole v tomto okně jsou volitelná. Pole "Popis" je pouze pro Vaši potřebu, není zobrazeno zákazníkům. Dalších několik polí slouží k nastavení možností uplatnění voucheru. První rozmezí datumů kontroluje časové rozpětí, kdy je voucher použit. Druhé časové rozpětí kontroluje datum na které je vytvořena rezervace s voucherem. To umožňuje vytvořit voucher pouze pro specifickou časově omezenou událost. Do polí s datumem je možné zadat i čas, to pokud chcete platnost voucheru omezit na jednu akci v jednom dni, který má jinak více akcí. Pokud použití voucherů nechcete nijak omezovat, stačí pole ponechat prázdná.

Všimněte si, že sice voucher může být použit pouze jednou, ale může být použit u opakujících se rezervací (za předpokladu, že máte povolené opakující se rezervace ve vašem rozvrhu) Zaškrtávací pole s názvy dnů vám umožní vytvořit vouchery, které lze použít pouze v určitých dnech, například jen o víkendech. Závěrem poslední pole vám umožní automaticky aplikovat slevu, buď jako procento nebo jako pevnou částku. Pokud chcete vytvořit voucher pro rezervaci bez platby (přeskočí se placení rezervace) tak zadejte slevu 100%. Pokud chcete vytvořit voucher, který neposkytuje slevu, ale jiný benefit (např. tričko zdarma), který obstaráváte mimo rezervační systém, tak vložte 0%.

Po uložení se voucher se objeví v seznamu dostupných voucherů. Jakýkoli neplatný voucher se objeví v seznamu jako šedivý, například protože již uplynula doba jeho platnosti nebo protože již byl použit.

Vytvoření více voucherů najednou

V systému existuje další možnost jak vytvořit více voucherů najednou. To se hodí pro jednorázové kupóny pro nabídky typu "slevomat", kde každý kód lze použít pouze jednou. Rovněž tento způsob můžete použít pro vytvoření voucherů, které můžete prodávat jako dárkové certifikáty, ale pro tyto účely lze použít i PayPal, který má rovněž podobnou funkci a funguje spolu se SuperSaaS. PayPal má popis k dárkovým certifikátům na svém webu.

Pro vytvoření dávky kupónů klikněte na "Nová promo akce" a potom v nově otevřeném okně klikněte na "Vložit seznam". Textové pole vám umožní zadat seznam čísel (kódů) voucherů nebo lépe zkopírovat seznam z jiného programu - např. Excelu. Všechna další nastavení, které definujete ve zbytku okna se aplikuje na každý voucher v seznamu.

Pokud máte velký počet voucherů objeví se zde další volba "Hromadné smazání". To vám dovolí snadno odstranit všechny vouchery najednou, nebo odstranit všechny již použité vouchery. Vouchery jsou ověřovány v momentu jeho zadání do rezervace, jejich odstranění nemá vliv na již provedené rezervace s těmito vouchery.

Rezervační systém s využitím voucherů

Proces rezervace se bez použití voucheru se nijak nemění, ale pokud se použije platný kupón během rezervace, tak dojde ke změně v závislosti na tom zda voucher obsahuje slevu a zda je aktivní platební systém. Sleva je aplikována na celkovou cenu a pokud nezbývá nic k doplatku, rezervace je označená jako "Zaplaceno kupónem". Pokud je hodnota voucheru vyšší než částka k úhradě, tak přeplatek není evidován. Zbytek probíhá jako obvykle: pokud zákazníkovi zbývá kredit, tak je použit a pokud k úhradě již nic nezbývá tak je rezervace označena jako "Uhrazená kreditem" Pokud zbývá ještě něco doplatit tak je uživatel přesměrován na obrazovku s platbou a uhrazené rezervace jsou označené jako "Zaplacené".

Pokud povolíte zákazníkům vytvářet opakované rezervace tak si uvědomte, že voucher se použije při každé opakované rezervaci, i když je voucher nastavený jako jednorázový. V tomto případě se sleva aplikuje na součet cen všech rezervací. V sloupci "Použité" na obrazovce s nastavením promo akce je vidět kolikrát byl voucher použit, takže v případě opakované rezervace i jednorázový voucher bude ukazovat více použití. Pokud uživatel má nárok na stálou slevu (jak je vysvětleno v návodu na nastavení plateb) tak má sleva na voucheru přednost a to i v případě pokud má voucher nižší nebo nulovou slevu.

Jakmile koncový uživatel zadá voucher do rezervace, už ho dále nemůže změnit, ani získat slevu k jiné rezervaci vytvořené předtím. Pokud uživatelům povolíte smazání celé rezervace, v tom případě se zase voucher označí jako nepoužitý. DŮLEŽITÉ : Z výše uvedeného důvodu byste měli nastavit systém tak, aby uživatelé nemohli mazat proběhlé rezervace, jinak budou moci použít voucher opakovaně. Jako superuser nebo administrátor můžete pole s voucherem upravovat. Pokud tedy pole s voucherem nebo rezervaci vymažete, tak související voucher bude označen znovu jako "nepoužitý". Výjimka z tohoto pravidla je automatické promazávání uplynulých rezervací v části "Informace o využití".


Zpět na Seznam návodů