Nová verze nápovědy je k dispozici zde

Návod - nastavení přístupu k rezervačnímu systému

Systém má široké možnosti nastavení toho kdo může využívat váš systém, jaké informace může vidět a co může změnit. Tento pokročilý způsob nastavení přístupu je poměrně komplexní - proto začneme s objasněním pozadí této funkcionality.

Role: uživatelé, superuživatelé a administrátor

Každý účet má jednoho administrátora, typicky Vás a koncové uživatelé vašeho rozvrhu - vaši klienti či studenti. V případě potřeby si můžete vytvořit jednoho nebo více "superuživatelů" s dodatečnými právy. Například můžete roli superuživatele ve vaší organizaci přiřadit někomu, kdo bude provádět změny rezervací pro ty co nemají přístup k svému počítači.

Nastavení jsou rozdělena do dvou logických skupin: "Kdo se může zaregistrovat jako uživatel?" a "Co mohou uživatelé provádět v rozvrhu?" které se nachází na dvou různých stránkách. Mimo to také můžete nechat uživatele, aby používali váš rozvrh rezervací bez jakékoli registrace. To je vhodné pro případy kdy jim nepovolíte další změny nebo pokud máte jiný způsob jak je identifikovat jako např. IP adresa.

Nastavení přístupu

Kdo se může přihlásit jako uživatel?

To je první otázka na stránce "Nastavení přístupu" odkaz na ni najdete v menu vpravo. Je zde několik voleb.

Výchozí hodnota nechá uživatele jednoduše vytvořit jejich vlastní uživatelské jméno a heslo. Tento způsob je pohodlný, ale má nevýhodu v tom, že se může přihlásit kdokoliv. Existuje zde několik způsobů jak odradit nechtěné návštěvníky - např. můžete po nich požadovat ověření jejich emailové adresy nebo můžete vyžadovat platbu (i částečnou) předtím než si vytvoří rezervaci. Případně můžete použít filtrování IP adres nebo povolit přístup jenom lidem, které pozvete.

Prakticky se problémy s volbou "kdokoliv se může přihlásit" vyskytují sporadicky. Vyhledávače nemají povoleno indexování rozvrhů takže většina uživatelů bude pocházet z vašeho vlastního webu. Pokud se někdo bude chovat nepřístojně, tak mu můžete účet zablokovat a změny vrátit zpět.

Pravidla přístupu můžete kdykoli nastavit jako více či méně omezující. Po kliknutí na "Nastavení přístupu" pak v dolní části stránky najdete další nastavení. Nejvíc omezující nastavení neumožňuje samotným uživatelům vytvoření účtu - musíte jej vytvořit vy (ručně nebo naimportování souboru s názvy přihlašovacích jmen).

V vašem účtu rezervačního systému je jedna databáze uživatelů. To znamená, že pokud budete mít více rozvrhů, klientům stačí si vytvořit uživatelské jméno jednou pro všechny vaše rozvrhy. Pokud to není to chcete vytvořte si pro každý rozvrh samostatný rozvrh.

Upravit proces přihlášení

Na této stránce také najdete detaily procesu přihlašování. Výchozí nastavení používá emailovou adresu jako přihlašovací jméno. Pokud rezervační systém SuperSaaS používáte pro organizaci, která již uživatelská jména má, je možné, že to budete chtít změnit tak, aby lidé mohli používat stejné přihlašovací jméno na obou místech. Změnu provedete pomocí odškrtnutí volby "Použít email jako přihlašovací jméno"

Pole, která zvolíte v druhé části se objeví v přihlašovacím formuláři pro nové uživatele. Později mohou být uživatelem po přihlášení změněna kliknutím na "Vaše nastavení". Zvolením volby "Povinné" zajistíte, že dané pole budou uživatelé muset při přihlášení vyplnit, volba "Volitelné" pole uživateli zobrazí, ale povolí mu jej nechat prázdné, poslední volba "Neptat se" pole z přihlašovacího formuláře odstraní úplně. Všimněte si, že "heslo" může být také vypnuto - což ovlivní přihlašovací dialog do vašeho rozvrhu. Pokud použijete další volitelná textová pole, tak tyto budou také dostupné později při vytváření rezervací.

V dolní části stránky se nachází vývojový diagram pro lepší pochopení přihlašovacího procesů vašich koncových uživatelů. Diagram odráží automaticky všechna nastavení provedená na stránce. Další část návodu popisuje jak vyzkoušet zda všechno pracuje podle vašich předpokladů.

Co mohou uživatelé provádět na mém rozvrhu??

Přístup

Co mohou lidé provádět v rozvrhu se nastavuje na záložce "Přístup" v nastavení rozvrhu. K této stránce se dostanete po kliknutí na tlačítko "Nastavení" u rozvrhu a potom výběrem záložky "Přístup" (Stránka "Přístup" bude mírně lišit mezi "zdrojovým" a "kapacitním" typem rozvrhu.)

Výchozí nastavení je, že lidé mají vždy povoleno prohlížet kalendář, ale pro vytvoření rezervace nebo změnu rezervace se musí přihlásit. Pokud nechcete ponechat informace v kalendáři jako veřejné, tak nastavení můžete změnit tak, že že se lidé budou muset pro prohlížení kalendáře nejdříve přihlásit.

Také můžete povolit lidem provádět změny v rozvrhu bez nutnosti se přihlašovat. Potom ale nebudete mít možnost blokovat nevhodné aktivity, takže tuto volbu nastavte jen v případě, že jste si jisti, že se nic takového nebude dít. Například když používáte filtrování podle IP adres zmiňované výše. Pokud povolíte provádět změny bez přihlašování, možná se vám hodí odškrtnout volbu "Použít email jako přihlašovací jméno" na stránce "Nastavení přístupu" zmiňované výše, aby mohl být email zadán jako další položka.

Stránka automaticky hlídá nelogické volby. Například když si vyberete, že změny můžete provádět pouze vy, tak další volba "kdokoliv může měnit rezervace" zůstane šedivé a nepůjde zvolit.

Předcházení a zacházení s případným zneužitím

SuperSaaS neumožňuje vyhledávačům jako Google nebo Seznam indexovat rozvrh rezervačního systému. Děláme to hlavně z důvodu, že rozvrh jsou jenom čísla a datumy, která se denně mění a nemají tedy význam pro řazení. Další výhodou je, že váš rozvrh těžší najít pro spammery, kteří hledají místa kde se snaží registrovat s uživatelskými jmény typu www.cheapmedicinexxx.com. Samozřejmě je více než vhodné, abyste si nechali indexovat váš web včetně odkazu na rozvrh v SuperSaaS. Tím pomůžete klientům najít váš web, ale také existuje malá možnost, že se najde někdo, kdo bude chtít rozvrh poškodit.

V praxi se většina spammerů stáhne když se musí někde registrovat, takže první věc, kterou můžete udělat je vyžadování registrace. Pokud by problém přetrval, tak ještě můžete zapnout volbu "Poslat potvrzující email s odkazem na který uživatel musí kliknout před tím než se přihlásí" na stránce "Nastavení přístupu". To by mělo vyřešit všechny případy i přes možné drobné obtíže s tím, že lidem může někdy skončit potvrzující email ve spam filtru.

Pokud se někdo zaregistrovaný chová nevhodně, tak jej nemažte, ale zablokujte v nastavení "Uživatel správa", které najdete v pravém menu. Smazáním byste umožnili se takovému uživateli zaregistrovat se znovu. Kliknutím na ikonu lupy u daného uživatele na zmiňované stránce rychle zjistíte všechny jeho aktivity a můžete tak rychle opravit případné škody (nesmyslné rezervace apod).

Jakmile budete mít přístup nastaven, tak byste měli otestovat zda se systém chová tak jak očekáváte, když se uživatel přihlásí.


Zpět na Seznam návodů