Dokumentace

Vložení rozvrhu na facebookovou stránku pomocí rámce

Návod níže vysvětluje, jak rozvrh SuperSaaS vložit do rámce na facebookové stránce. Díky elementu iframe mohou uživatelé rozvrh používat, aniž by opustili vaši facebookovou stránku. Pokud raději chcete rozvrh integrovat přidáním tlačítka „Rezervovat nyní“, podívejte se na návod pro přidání rezervačního tlačítka“.

Co je pro vložení rozvrhu potřeba?

 • Firemní stránku na facebooku
 • SuperSaaS účet s podporou SSL a alespoň jedním rozvrhem

Přidání rozvrhu SuperSaaS na facebookovou stránku

 1. Přihlaste se do své firemní facebookové stránky

 2. V dalším okně prohlížeče otevřete: apps.facebook.com/static_html_plus/

 3. Vyberte Add Static HTML to a Page („přidat na stránku statické HTML“)

  Přidat statické HTML
 4. Pokud máte firemních facebookových stránek více, nejdříve vyberte tu, na kterou chcete vložit rozvrh, potom klikněte na Add Static HTML: iframe tabs („vložit statické html: iframe záložky“.

  Vyberte stránku
 5. Na vaší firemní facebookové stránce se objeví karta se statickým HTML.

 6. HTML záložku upravte kliknutím na kartu Nastavení a vyberte z levého menu položku Aplikace.

  Úprava nastavení
 7. Vyberte kartu s rámcem, kterou potřebujete upravit, a klikněte na Upravit nastavení.

  Upravit nastavení
 1. Zde můžete změnit výchozí text „Welcome“ na váš vlastní text, např. Rezervovat nyní. Klikněte na tlačítko Save („uložit“) a potom na OK.

Změna textu
 1. Změňte výchozí obrázek hvězdy pomocí postupu v kroku 7. Nyní však klikněte na „Change“ („změnit“) vedle Custom tab image: („vlastní obrázek karty“). Dostanete se na stránku, kde budete moci nahrát obrázek. Ukažte myší na obrázek hvězdy a klikněte na „Edit“ („upravit“).

Klikněte na „Change“
Klikněte na Edit
 1. Objeví se pop-up okno, kde budete moci vybrat v počítači uložený obrázek, jeho rozměry musí být 111 × 74 pixelů.

  Můžete si stáhnout a použít některý z ukázkových obrázků níže (klikněte pravým tlačítkem a vyberte „Uložit jako“), nebo si můžete vytvořit nějaké vlastní tlačítko.

Vyberte obrázek
Tlačítko 1 Tlačítko 2 Tlačítko 3
 1. Zobrazí se náhled obrázku, avšak nezobrazí se žádná možnost pro uložení nastavení. Pokud si ale najdete opět svou facebookovou stránku, uvidíte, že se obrázek již zobrazuje.

Náhled a přejití zpět na vaší stránku
 1. Nyní, když máme upravený vzhled, se můžeme pustit do vložení elementu iframe na stránku. Klikněte na nově vytvořené tlačítko Rezervovat nyní! (karta se statickým HTML) a klikněte na Upravit kartu. Tlačítko také naleznete v seznamu aplikací na levé straně stránky.

  Klikněte na nově vytvořené rezervační tlačítko
 2. Přejděte do sekce Free apps („bezplatné aplikace“), a vyberte aplikaci Website (nejrychlejší způsob, lze však použít i aplikaci HTML).

  Vyberte website
  Zkopírujte adresu rozvrhu
 3. Do pole URL of external page („URL externí stránky“) vložte URL rozvrhu. Posuvníky smažte a rozšiřte rozvrh tak, aby se na stránku vešel, potom klikněte na Save & publish („uložit a zveřejnit“). Zobrazte si náhled kliknutím na tlačítko Preview tab („náhled karty“).

  Náhled
  Náhled
Aby se na facebookové stránce element iframe zobrazil správně, musíte mít na svém SuperSaaS účtu povolené „SSL“. SSL lze zapnout na stránce Nastavení přístupu. (Odkaz na rozvrh by měl potom místo http začínat na https)
Pokud nechcete, aby se rozvrh zobrazoval v elementu iframe, kde je jeho šířka omezená na 800 pixelů (šířka facebookové stránky), použijte tlačítko nebo odkaz na rozvrh a rozvrh se bude otevírat v novém okně. (V takovém případě ani nepotřebujete SSL.)

Přimějte návštěvníky k olajkování facebookové stránky pomocí „leadgate“

Jakmile máte rozvrh vložený do facebookové stránky, můžete si v aplikaci Static HTML zapnout tzv. „leadgate“. Pokud „leadgate“ zapnete, pak se před zobrazením rozvrhu bude návštěvníkům ukazovat pop-up okno, do kterého zadají své údaje.

 1. V administračním módu přejděte do aplikace Static HTML a klikněte na záložku Edit („upravit“). Potom klikněte na Leadgate.

  Přejděte na fangate
 2. Vyberte Enable leadgate („zapnout leadgate“), zadejte zprávu, která se bude návštěvníkům zobrazovat a klikněte na Save & publish („uložit a zveřejnit“).

  Zadejte zprávu pro návštěvníky
  Náhled