ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ COVID19

Rezervací lekce potvrzuji a čestně prohlašuji, že splňuji minimálně jednu z podmínek stanovených v bodu I/18 pro vstup do provozovny dle MO vydaného MZd ze dne 31.5.2021, tj.

absolvoval/a jsem nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem

nebo

absolvoval/a jsem nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem

nebo

byl mi vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní

nebo

prodělal/a jsem laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.