Rozvrh pro Verejnost


Maximální počet osob v hale je 20 osob včetně dozoru.
Rezervací si rezervujete pouze prostor v tělocvičně, nikoli trampolínu. 

Je nutné mít zakrytá ústa a nos. Používat dezinfekci. Dodržovat rozestupy 2 m (mimo rodinných příslušníků).