Rezervace KD

Pronájem kulturního domu v Popicích si mohou zarezervovat pouze fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Popice a spolky, které mají sídlo v obci Popice.