WordPress Plugin pro rezervační systém SuperSaaS

SuperSaaS je flexibilní rezervační systém, který funguje v celé řadě oborů. Tato stránka popisuje postup jak jej integrovat do webu s redakčním systémem Wordpress. Pro využití tohoto doplňku si nejdřív vytvořte účet v systému SuperSaaS (zdarma).

Použití přihlašovacích jmen Wordpressu pro váš SuperSaaS rozvrh

Plugin zajišťuje zobrazení tlačítka "Rezervujte nyní", které automaticky přihlásí uživatele pomocí jeho uživatelského jména z Wordpressu do SuperSaaS rozvrhu. Pokud ještě nepoužíváte registraci uživatelů na Wordpressu, tak místo použití tohoto doplňku použijte tento návod na integraci rozvrhu rezervací do vašeho webu.

Tlačítko generované pluginem posílá informace z databáze uživatelů Wordpressu do SuperSaaS, kde vytvoří nebo updatuje data o uživateli podle potřeby. Uživatelé se pak nemusí přihlašovat do každého systému zvlášť.

Instalace a nastavení pluginu ve WordPress

 1. Instalace pluginu. U WordPress verze 3 a vyšších přejděte na "Ovládací panel" → "Pluginy" a zvolte "Přidat nový" potom najděte "SuperSaaS". Klikněte na "Instalovat" a aktivujte plugin. Pokud používáte starší verzi WordPressu, nejdříve stáhněte plugin do Vašeho počítače. Dále zvolte na v ovládacích panelech "Pluginy" a následně zvolte "Přidat nový" z levého menu. Klikněte na "Nahrát" a vyberte si soubor "wp_supersaas.zip", který jste stáhli. 1. Zvolte "Instalovat nyní" a následujte instrukce na další obrazovce, poté stiskněte "Provést". Pokud vše proběhlo bez problémů, pokračujte stisknutím odkazu "Aktivovat plugin". (Také můžete ručně složku rozbalit a nahrát adresář na váš server pomocí FTP programu).
 2. Nastavení pluginu. Zvolte "Nastavení" → "SuperSaaS" z menu a vyplňte obrazovku "SuperSaaS nastavení":
  • Název SuperSaaS účtu.. Toto je název vašeho účtu (nikoliv vaše e-mailová adresa)
  • SuperSaaS heslo. Přístupové heslo, které administrátor používá k přihlášení do SuperSaaS.
  • Název rozvrhu nebo URL. Můžete buď zvolit jméno rozvrhu nebo poskytnout úplnou URL adresu, pokud chcete přidat specifické parametry nasměrováním uživatele ke konkrétnímu cíli. Používáte-li více než jeden pracovní rozvrh, sledujte popis níže
  • Obrázek tlačítka.. Pokud políčko necháte prázdné, bude použito standardní tlačítko, případně můžete zvolit URL jako je "http://cdn.supersaas.net/en/but/booknow_red.png"
  • Vlastní doména . Pokud jste si nastavili vlastní doménu pro zobrazování SuperSaaS rozvrhu můžete ji vložit sem ke správnému nasměrování vašich klientů.
 3. Přidání tlačítka na vaše webové stránky. Umístěte krátký kód ve tvaru [supersaas] na vaše stránky na místo, kde chcete, aby bylo tlačítko zobrazeno. Kód může mít volitelné parametry "after", "label" a "image" k přepsání hodnot na obrazovce. To je užitečné především v případě, pokud chcete přidat různá tlačítka do různých rozvrhů, například:
  [supersaas after="schedule1" label="Rezervovat v rozvrhu 1"]
  [supersaas after="schedule2" label="Rezervovat v rozvrhu 2" image="book_now.gif"]
WordPress SuperSaaS Rezervační Modul

Instalace rozšíření WordPressu

SuperSaaS plugin lze do Wordpressu verze 3 a vyšších jednoduše přidat.
 • V Ovládacích panelech ve Wordpressu si v levém menu zvolte "Pluginy" → "Přidat nový"
 • Dejte hledat "SuperSaaS"
 • Potom klikněte na "Instalovat nyní"
 • Pak sledujte instrukce od bodu 2 nahoře

Změna nastavení účtu SuperSaaS tak, aby pracoval v souladu s WordPressem

Vaše uživatelská databáze WordPress je hlavní, což znamená, že změny v uživatelských informacích na stránce WordPress budou předány do SuperSaaS, ale ne naopak. Proto doporučujeme, aby uživatelé neměnili své uživatelské informace v programu SuperSaaS, protože by to bylo matoucí. Například pokud bylo klientovi umožněno změnit své heslo v SuperSaaS, pravděpodobně by nezjistil, že heslo ve WordPressu je stále stejné. Proveďte následující změny vašeho SuperSaaS účtu, abyste se vyhnuli podobným nesrovnalostem:

Za druhé se potřebujete ujistit, že se políčka v databázi na stránce WordPress shodují s těmi v uživatelské databázi SuperSaaS. Následující změny proveďte na stránce "Nastavení přístupu":

Nyní můžete vyzkoušet tlačítko na vaší stránce. Jako administrátor se budete muset i nadále přihlašovat pomocí hlavní SuperSaaS stránky, proto přihlášení vyzkoušejte tím, že se přihlásíte jako běžný uživatel. Pokud chcete někoho zvolit za "superuživatele" v programu SuperSaaS, ujistěte se, že byl alespoň předtím jednou přihlášen jako běžný uživatel přes tlačítko z Wordpressu.

SuperSaaS ovládací panel rezervací

Nastavení SuperSaaS

Obrázek vlevo zobrazuje stránku "Správa přístupu" ve vašem SuperSaaS účtu po provedení nastavení popsaném výše.

Tipy k řešení problémů


Zpět na Seznam návodů